Hopp til innhold
Forside / nyheter / Utlysning av forskningsmidler
Støtt oss

Utlysning av forskningsmidler


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 21.06.2024 / Oppdatert: 21.06.2024


Norsk Revmatikerforbunds Forskningsfond og Overlege Jan A. Pahles legat vil i 2024 etter søknad kunne gi økonomisk støtte til forskning på revmatiske sykdommer. Fristen er 15. september.

Forskningsfondet og legatet kan delfinansiere prosjekter og bidra med oppstart og avslutningsmidler både til drift og forskerlønn. Søkere kan i utgangspunktet ikke regne med fullfinansiering.

Det er et ønske om å stimulere til forskning på effekt av fysikalsk behandling, forskning på brukerperspektivet, forskning på opplevd mestring og på rehabilitering. Brukermedvirkning i prosjektene er en forutsetning og grad av og type brukermedvirkning må beskrives i søknaden. Forskningsarbeidet skal ledes av vitenskapelig kvalifiserte personer tilknyttet godkjent forskningsinstitusjon. Bruk av åpen forskning skal vektlegges og alle resultater skal publiseres i åpne tidsskrift (såkalt open access).

Styret i Forskningsfondet opplyser om at det er spesielt øremerkede midler til forskning innen barneleddgikt.

Det gis fortrinnsvis ikke støtte til forskning på informasjonstiltak eller reiser.

Søknader bør primært gå ut på innhenting av ny kunnskap. Der søker blir tildelt midler til samme formål fra andre vil det ikke utbetalt midler fra NRFs fond eller Pahles legat.

Slik søker du

Søknadsskjema finner du på NRF sin nettside. Eller ta kontakt med Norsk Revmatikerforbund på telefon: 22 54 76 00.

Det skal i tillegg til søknadsskjema vedlegges kortfattet prosjektbeskrivelse på norsk, maksimalt 7 sider, samt CV, maksimalt 2 sider for søker. Der forskningsprosjektet omfatter lønnsmidler, vedlegges også erklæring fra arbeidsgiver som skal ha arbeidsgiveransvar.

Er du i tvil om hvordan brukere kan involveres i ditt prosjekt, ta kontakt med NRF.

Søknaden sendes:

Norsk Revmatikerforbund
Postboks 2653 Solli
0203 Oslo

Eller på e-post til: post.fond-legat@revmatiker.no

For spørsmål, send epost til samme adresse som over.

FRIST 15. SEPTEMBER 2024