Hopp til innhold
Forside / nyheter / Vaksineanbefalinger for revmatikere
Støtt oss

Vaksineanbefalinger for revmatikere


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 28.10.2022 / Oppdatert: 24.11.2022


Influensasesongen er i gang, og det er lurt å vurdere om du skal ta vaksine. Husk at det er bedre å forebygge enn å helbrede.

Influensavaksinen er aktuell for personer med revmatisk sykdom som har økt risiko for infeksjon på grunn av underliggende autoimmune sykdommer og eller fordi de går på immundempende medikamenter.

EULAR anbefaler influensa- og pneumokokkvaksine

I henhold til 2019 EULAR-anbefalinger for vaksinasjon for personer med inflammatorisk revmatisk sykdommer, bør influensa- og pneumokokkvaksine vurderes. Statistikken viser økt risiko for influensainfeksjon og pneumokokkinfeksjon hos denne pasientgruppen. Influensa kan føre til lungebetennelse, hjerneslag og forverring av andre komorbide sykdommer, og enkelte kan ha behov for sykehusinnleggelse. Pneumokokkbakterien kan gi en alvorligere sykdomsforløp som blodforgiftning eller hjernehinnebetennelse i risikogrupper.

Ikke-levende vaksiner er trygt for denne pasientgruppen. Influensavaksinen er en sesongvaksine, da den må tilpasses endringene hos viruset og bør tas hvert år. Pneumokokkvaksinen bør tas hvert sjette år.

Avgjørelsen om å ta vaksine bør gjøres årlig av behandler og pasient i fellesskap, etter prinsippet «shared decision making».  Det betyr at man må ta en avgjørelse basert på individuell vurdering med egen revmatolog eller fastlege angående sykdomsgrad, medikamentbruk og komorbiditet.

Kilde: EULAR-anbefalingene 2019

 

FHI har gode og informative sider om influensavaksinen. Se temasidene Influensavaksine til risikogrupper.

Anbefalinger til deg over 65 år

Folkehelseinstituttet anbefaler vaksinasjon til alle som er 65 år eller eldre og andre som har tilstander som øker risiko for alvorlige komplikasjoner av influensa- og pneumokokksykdom.

Pneumokokkvaksine til risikogrupper – FHI

Vaksineanbefalinger influensasesongen 2022-2023 – FHI

Koronavaksine

FHI anbefaler oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong til høyrisikogrupper. Anbefalt intervall siden forrige vaksinedose er 4 måneder. Ta kontakt med kommune/ fastlege for mer informasjon.

Koronavaksine – informasjon til befolkningen – FHI