Hopp til innhold
Forside / nyheter / Vant NRF-pris for arbeid for revmatikere
Støtt oss

Vant NRF-pris for arbeid for revmatikere


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 10.04.2019 / Oppdatert: 17.10.2023


- Etter responsen å dømme var det en innertier at revmatolog Sigrid Ødegård fikk NRF-prisen i 2019. NRF er veldig glad for at revmatologer som Sigrid er opptatt av både medisiner og ikke-medikamentell behandling, sier forbundsleder i NRF Kjerstin Fjeldstad.

Tekst: Frøken Larsen Kommunikasjon Foto: Solveig Thue

Hun delte ut prisen under Den nasjonale nettverkskonferansen for revmatisk rehabilitering i Trondheim i april. NRF deler ut prisen til en person som har utmerket seg i sitt arbeid for revmatikerne. Sigrid Ødegård er seksjonsoverlege og revmatolog ved Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR).

– NRF-prisen gir meg inspirasjon til å fortsette arbeidet

Sigrid Ødegard ble svært overrasket da NRF-lederen leste opp hennes navn som årets prisvinner under nettverkskonferansens festmiddag.
– Jeg takker NRF for at jeg ble tildelt prisen i år. Gleden over prisen vil jeg dele med mine dyktige medarbeidere i det tverrfaglige teamet ved NBRR. I media leser vi mye om de moderne revma-medisinene som har gitt mennesker med revmatisk sykdom en bedre hverdag, og det kan høres ut som nye medisiner eliminerer alle problemer. Da kan man spørre seg om mennesker med revmatisk sykdom har behov for rehabilitering i 2019? Svaret er JA! Det skrives lite om at cirka 30% av våre pasienter ikke responderer på moderne revma-medikasjon. Det skrives også lite om at noen pasienter får bivirkninger av medisinene, eller har andre sykdommer som gjør at de ikke kan prøve eller ikke kan fortsette med medisinene. Mange av de menneskene som fikk inflammatorisk revmatisk sykdom før de moderne medisiner kom på markedet, har utviklet permanente ødeleggelser i ledd, og selv om moderne medisiner tar vekk aktuell inflammasjon/betennelse har de smerter og redusert fysisk funksjon på grunn av tidligere skader i rygg og perifere ledd. Noen mennesker med alvorlig revmatisk sykdom har også fått redusert sin fysiske kapasitet fordi den revmatiske sykdommen har gitt skader i indre organer. Andre har en betydelig redusert fysisk kapasitet på grunn av bivirkninger av langvarig, og nødvendig, kortisonbehandling. En stor andel av mennesker med inflammatorisk revmatisk sykdom strever med utmattelse og de konsekvenser utmattelsen har for hverdagslivet og jobbdeltakelse. Med utgangspunkt i data fra NBRRs kvalitetsregister vet vi at 75 % av nyhenviste pasienter til NBRR i perioden 2011-2016 har utmattelse av alvorlig grad, definert som skår under 35 på vitalitetsskalaen i SF36. Dette er et spørreskjema-instrument som måler livskvalitet. NRF-prisen gir meg motivasjon og inspirasjon til å fortsette det viktige tverrfaglige arbeidet ved NBRR, sier Sigrid Ødegård.

Begrunnelsen for årets prisvinner:

«Sigrid Ødegård har en genuin interesse for rehabilitering og samspillet mellom medisinering i en helhetlig behandling der sammenhengen mellom tanker, handlinger og følelser vektlegges. Hun er også opptatt av helhetlige og sammenhengende behandlingstilbud, og samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Hun er opptatt av å se hele mennesket og sette pasienten i sentrum. Sigrid Ødegård er svært opptatt av at personer med revmatisk sykdom skal ha et godt liv til tross for sykdommen. Hun er også opptatt av at det er andre måter å få et godt liv på enn å bruke medisiner, som eks. rehabilitering, fysisk aktivitet, trening og kognitiv behandling. Sigrid er opptatt av å vinne erfaring i behandling og rehabiliteringen som utføres ved enheten NBRR. Hun bidrar med å dokumentere dette og legger betydelig arbeid ned i å utarbeide en årlig kvalitetsrapport som inneholder mye svært verdifull informasjon om de gode resultater de oppnår. Ved NBRR jobbes det i tverrfaglig rehabiliterings team og pasientene følges tett opp i overgangen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. I den senere tid er det lagt vekt på å tilpasse arbeid og sykdom. Arbeidsretting av rehabiliteringstilbudet og muligheter for å individuelt tilpasse tilbudet. Tjenesten var gjennom en evaluering for 2 år siden og fikk fornyet mandat i 2018 for en ny periode. Det er for tiden svært tøffe tider ved sykehuset (Diakonhjemmet Sykehus) med innstramminger og omrokkering. Det setter tjenesten under press. Vi opplever at Sigrid står på og bidrar aktivt for å opprettholde og bedre kvaliteten på feltet. Det er særdeles viktig for de revmatikerne som har en spesielt strevsom hverdag og har prøvd det meste. Sigrid sitter i DRG- utvalget og ivaretar NRFs interesser, og hun bidrar til at rammebetingelsene ikke blir for vanskelig».

I juryen

Juryen for utdeling av NRF-prisen i år har bestått av Erik Rødevand, Jon Hagfors og Kjerstin Fjeldstad. NRF-prisen blir ikke automatisk utdelt, men kun når juryen finner en person som de mener fortjener den. Prisen i 2019 var et stort kunstfat med innpreget NRF-logo.