Hopp til innhold
Forside / nyheter / Varslet ekstraordinært landsmøte utsettes
Støtt oss

Varslet ekstraordinært landsmøte utsettes


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 13.09.2022 / Oppdatert: 13.09.2022


Det ekstraordinære landsmøtet man så for seg skulle avholdes 22. oktober, er utsatt til 1 tertial 2023. Utsettelsen kommer som et resultat av positiv utvikling i Spania.

Godt besøkt Oase

Organisasjonen holdes løpende orienter om situasjonen. Per dags dato er det grunn til å være optimist, og det er bare å bestille reiser. Det er vårt sted, selv om det leies ut og driftes av noen andre, og vi er nødt til å bruke det for å kunne beholde det. Det er i NRFs interesse at Alfas Oasis har godt med gjester denne høsten og vinteren.

Leietaker har forbedret seg på flere punkter siden et par av våre grupper var der tidlig i sommer, og gruppene som er der nå kommuniserer at alt går bra og at de trives.

Ekstraordinært landsmøte

I møte i juni 2022, besluttet forbundsstyret i imidlertid NRF å innkalle til ekstraordinært landsmøte. Vedtaket den gangen var som følger:

«Forbundsstyret vedtar å kalle inn til ekstraordinært landsmøte i oktober, uke 42, i tråd med gitte føringer, for å bestemme veien videre for eiendommen i Spania. Oppgaven med å arrangere møtet tillegges administrasjonen. Møtet kan avlyses dersom inntektsstrømmen viser seg å bli økonomisk bærekraftig.»

Møtet ble planlagt avholdt 22. oktober, i tråd med vedtaket.

I sitt møte 7. september, tok NRFs forbundsstyre opp saken for å avgjøre om møtet skulle avholdes som planlagt eller ikke. På bakgrunn av redegjørelse fra styreleder i Reuma-Sol SL (eiendomsselskapet) Anne Marie Smeplass, samt generalsekretær, valgte forbundsstyret å utsette det ekstraordinære landsmøtet til første tertial 2023.

Krevende utleiemodell

Det har vært svært krevende å opprettholde vedtaket fra ekstraordinært landsmøte i 2020, det som ofte henvises til som «utleiemodellen», der NRF sikrer sine medlemmer tilgang til eiendommen gjennom avtale med ekstern leietaker som drifter stedet for egen regning.

NRFs første leietaker, som drev stedet under navnet LOL Hotel & Resort, klarte ikke å gå med overskudd, mye grunnet pandemien som trakk ut lenger enn man hadde sett for seg, og måtte kaste inn håndkledet vinter/vår 2022.

Leietaker nummer to var på plass fra mars 2022, og drifter stedet under navnet Alfas Oasis. På det tidspunkt vedtak om ekstraordinært landsmøte ble fattet, juni 2022, sto man i uoverensstemmelse med leietaker omkring flere forhold, bl.a. fordeling av utgifter til utbedringer og skader fra en stor flom. Leietaker tilbakeholdt husleie på dette grunnlaget, og Reuma-Sol SL måtte ha overføringer fra NRF for å unngå tvangssalg av eiendommen. Utleiemodellen var således ikke bærekraftig i seg selv, og både eiendomsselskapet og forbundsstyret innså at man måtte ta grep.

Forbundsstyret har ikke fullt mandat i eiendomsforvaltningen

Mandatet fra organisasjonen er begrenset til utleiemodellen. Dersom man skal vurdere andre grep, kreves utvidet fullmakt fra organisasjonen. Slik fullmakt kan bare gis gjennom et landsmøte. For ikke å kaste bort verdifull tid, besluttet man å innkalle til ekstraordinært landsmøte, men holde muligheten for avlysning åpen i det tilfelle at man kom til enighet med leietakerne, og utleiemodellen viste seg å være økonomisk bærekraftig.

Over sommeren ble det lagt ned mye arbeid fra styret i eiendomsselskapet, hvilket resulterte i enighet med leietaker. Leietaker betaler nå husleie og driften går etter forholdene bra. Det er mange gjester på eiendommen og mye er under oppussing og forbedring.

Forbundsstyret tar ikke lett på utsettelsen av møtet, ei heller på utfordringene i Spania, men ettersom mandatet for full forvaltning av eiendommen ligger hos landsmøtet, ikke hos forbundsstyret, er man nødt til å kalle inn og så heller utsette/avlyse, for å påse at man gjør ting korrekt, samtidig som man ikke mister verdifull tid. Slik situasjonen sto i juni, kunne ikke forbundsstyret la være å kalle inn møtet, de måtte holde alle muligheter åpne ikke bare satse på den bedring som heldigvis kom. Slik situasjonen står per dags dato, er ikke møtet lenger nødvendig av den enkle grunn at kontrakten med leietaker er gyldig, og forpliktelsene opprettholdes. Eneste juridisk mulig scenario er fortsatt utleie, og det har man allerede fullmakt til.