Hopp til innhold
Forside / Viktig sak på landsmøtet
Støtt oss

Viktig sak på landsmøtet


Skrevet av: Camilla Stabell / Publisert: 23.06.2017 / Oppdatert: 23.06.2017


Sakspapirene til Landsmøtet er ennå ikke sendt ut, men vi kan røpe at de vil inneholde et spennende forslag til organisasjonsutvikling. I hovedsak handler dette om en forenkling av diagnosearbeidet i NRF, både på nasjonalt, fylkes- og lokalt plan.

Enkeltdiagnosene er den største inngangsdøren for nye medlemmer, men vi har begrenset diagnosespesifikt medlemstilbud. Dermed ser vi at mange som har revmatisk diagnose ikke føler at de har utbytte av medlemskap hos oss. Vi trenger å bli tydelige og synlige på hvilke enkeltdiagnoser NRF representerer, for å appellere til en ny generasjon revmatikere. En stor del av denne gruppen, identifiserer seg ikke som «revmatiker», men de identifiserer seg med sin diagnose.

Hvorfor er vedtektene viktige?
Vedtektene er «grunnloven» i en organisasjon. De styrer hele organisasjonens arbeid og gir grunnlag for om man får økonomisk støtte fra myndighetene. Derfor er dette ekstremt viktig.

I dag opptar diagnosearbeidet en stor del av vedtektene. De er fylt med formelle krav til møter, struktur og rapportering. I praksis utføres diagnosearbeidet i NRF av små grupper med en håndfull engasjerte ildsjeler som ønsker å hjelpe andre og gjøre en innsats for en spesifikk diagnose. Dagens vedtekter tilsier at de tillitsvalgte i Diagnosegruppene må bruke mesteparten av tiden sin på formaliteter rundt styrearbeid, regnskap og rapportering. Dette appellerer ikke til frivillige ildsjeler, og gjør det vanskelig å rekruttere nye tillitsvalgte. De siste 15 månedene har to av syv Diagnoselandsledelser blitt nedlagt grunnet frafall av tillitsvalgte. Vi står da uten spesifikt tilbud til medlemmer med disse diagnosene.

«Mange medlemmer melder seg ut når de opplever at NRF ikke har tilbud til deres diagnose. Slik vi er organisert i dag har vi ikke mulighet til å ha noe spesialisert tilbud der vi ikke har en aktiv Diagnoselandsledelse».

Forslagene til vedtektsendringer som skal legges frem for Landsmøtet, er formulert for å løse disse utfordringene og styrke hele NRF i alle ledd.

Før det skal stemmes
Landsmøtedelegatene skal i denne saken avgjøre fremtidens diagnosearbeid i NRF. Dette er en komplisert sak. Derfor er det viktig at Landsmøtedelegatene setter seg godt inn i saken og leser sakspapirene grundig. Vi ser frem til en god diskusjon før saken skal avgjøres og det stemmes over forslaget på landsmøtet!