Hopp til innhold
Forside / nyheter / Brukermedvirkning i forskning FORMI 13. januar 2022
Støtt oss

Brukermedvirkning i forskning FORMI 13. januar 2022


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 22.11.2021 / Oppdatert: 22.11.2021


Sammen gjør vi hverandre bedre - Målet for workshopen er å samle forskere og brukere for å legge grunnlag for god samhandling og brukermedvirkning i forskning i fremtiden.

Om workshopen

Workshopen bygger på e-læringskurset brukermedvirkning i helseforskning. Vi gir eksempler på hvordan brukermedvirkning i forskning kan organiseres på de forskjellige trinnene i forskningsprosessen. Forskere og brukere deltar sammen. Det er fokus på samarbeid, hvordan gjøre hverandre gode, legge til rette for felles språk og gjensidig forståelse. Workshopen kan hjelpe brukermedvirkere til å avklare om dette er oppgaver de kan tenke seg å bidra med videre.

Workshopen er gratis og finansiert av FORMI.
Meld deg på her >>

Hva er brukermedvirkning?

Brukermedvirkning i forskning er forskning som planlegges, gjennomføres og formidles «sammen med» brukere/pasienter og ikke bare «for» eller «til» pasienter. For å få til dette må de som lever med eller tett på sykdom eller plager å være med å bidra. Se vår tre minutter lange informasjonsfilm for mer informasjon. Arrangør: Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) Gjennom forskning ønsker FORMI å løfte kunnskapsnivået rundt muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager og nevrovitenskap. Seksjonen utfører kliniske-, epidemiologiske-, helseøkonomiske-, genetiske- og basale forskningsprosjekter på muskelskjelett feltet og jobber også systematisk med å øke og forbedre brukermedvirkning i forskning.

Hvor?

Workshopen arrangeres som et webinar og holdes på Zoom.

Program

09:00 – 09:50 Velkommen – presentasjonsrunde. Hvorfor brukermedvirkning i forskning Eksempler på samarbeid mellom forsker og brukermedvirkere, roller og forventinger.
10:00 – 10:45 Trinnene i forskningsprosessen og brukermedvirkningen i de ulike trinnene
10:55 – 11:35 Oppgaver – Hvordan kan vi samarbeide, avklaringer og ansvar.
11:40 – 12:00 Refleksjoner, evaluering og avslutning

Hvem kan delta?

Helsepersonell og forskere som skal samarbeide med brukerrepresentanter, samt personer med pasienterfaring som skal delta som brukerrepresentant i fagutvikling og forskning. Det er et sterkt ønske at både forskere og bruker-medvirkere fra avdelingen/fagområde deltar sammen.

Du må ta e-læringskurset brukermedvirkning i helseforskning i forkant av workshopen for å delta. Se også gjerne filmen Brukermedvirkning i forskning.

Det er begrenset antall plasser. Noen plasser er reservert.

Du vil få tilbakemelding om du får plass på kurset i november og løpende fremover.

Lurer du på noe? Ta kontakt med Astrid Lunestad, aslune@ous-hf.no