Hopp til innhold
Forside / nyheter / Artrose i sentrum
Støtt oss

Artrose i sentrum


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 12.03.2016 / Oppdatert: 28.03.2016


Hva er den beste behandlingen mot artrose? Og hvor finner pasientene denne behandlingen? Nå skal informasjonen og kunnskapen ut til folket!

Artrose havner ofte i skyggenes dal, siden det ikke finnes noen effektive medisiner mot sykdommen. Nå skal to artroseprosjekter sørge for at behandlingstilbudet til pasienter med artrose blir bedre.

SAMBA (samhandling for bedre artrosebehandling) og AktivA (aktiv med artrose) skal gjøre at behandlere får nødvendig kunnskap og opplæring og at pasientene vet hvor de kan få den beste artrosebehandlingen.

Høyere kvalitet og bedre artrosebehandling

– Vi har satt i gang et stort prosjekt med mål om å bedre samhandlingen i kommunehelsetjenesten og mellom helsetjenestenivåene. Samtidig ønsker vi å bedre kvaliteten på behandlingstilbudet til personer med hofte- og kneartrose, forteller forsker og fysioterapeut Nina Østerås ved Diakonhjemmet Sykehus.

Hun leder SAMBA-prosjektet og har klare forventinger til arbeidet.

– Vi ønsker å bidra til at personer med hofte- eller kneartrose skal få mindre smerter og stivhet samt bedret funksjon. Prosjektet skal bidra til at internasjonale behandlingsanbefalinger gjøres kjent blant leger og fysioterapeuter her i landet og gjøre samhandlingen mellom fastleger, fysioterapeuter og ortopeder bedre. Samtidig håper vi å redusere unødvendige henvisninger til MR-undersøkelser og ortoped, sier Østerås.

Aktiv artrose

Kunnskapen om artrose har vi, men den kommer ikke nødvendigvis pasientene til gode. Derfor skal fysioterapeutene nå på kurs.

– Vårt mål er at pasienter i Norge med kne-og hofteartrose skal få tilgang til kunnskapsbasert behandling uansett hvor de bor, sier May Arna Risberg, en av forskerne bak AktivA.

Gjennom informasjon og kommunikasjon med behandlere, utdanning og sertifisering av fysioterapeuter, egen artroseskole og treningsprogram, innsamling av data og egen nettside skal de nå målet. Alt handler om å formidle kunnskap og gjøre behandlere mer bevisste.

Fysioterapeutene som deltar å kurset skal få et solid kunnskapsgrunnlag for å behandle artrosepasienter. De får med seg hele artroseskolen som de kan ta med tilbake til sine klinikker og kjøre for pasientene uken etter at de har vært på kurs. Alt kursmateriell til undervisningsprogrammet for pasienter ligger på nettsiden som de får egen innlogging til.

I tillegg får deltagerne:

  • tilgang til nettsiden www.aktivmedartrose.no der videoer av alle basis øvelser ligger og at ny kunnskap hele tiden er tilgjengelig
  • egen innlogging i det elektroniske datasystemet slik at de kan registrere data på pasientene sine
  • synliggjøring på nettsiden slik at alle leger, pasienter og andre fysioterapeuter enkelt kan få tilgang til hvor nærmeste AktivA-fysioterapeut er.

Mangel på informasjon om artrose

Generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund Tone Granaas ønsker prosjektene velkommen og er svært positiv til oppmerksomheten artrose nå får.

– Disse prosjektene hjelper oss med å fylle et tomrom. Artrose har generelt fått lite fokus fordi det ikke finnes noen effektive medisiner mot sykdommen, sier hun.

– Fastleger sitter i en nøkkelposisjon, de avgjør ofte pasientenes videre behandling og oppfølging. Økt kunnskap om artrose hos leger og andre behandlere er helt avgjørende for at pasientene skal få den riktige og mest effektive behandlingen, påpeker Granaas.

Forskerne erfarer et gap mellom anbefalt behandling i internasjonale retningslinjer og det personer med artrose opplever å få av behandling. Mange pasienter får ikke den behandlingen som anbefales. Samtidig er det mangel på informasjon.

– Vi vet også at mange personer med artrose som tar kontakt med likepersonstjenesten i Norsk Revmatikerforbund fordi de ikke opplever å få god nok informasjon og behandling i helsevesenet, forteller Østerås.

Workshop og diskusjon

SAMBA skal sørge for at fastleger, fysioterapeuter og ortopeder møtes på workshoper og kan diskutere behandlingsmodeller og spørsmål om samhandling. Videre vil fysioterapeutene bli oppfordret til å sende en kort tilbakemelding til legene om behandlingsforløpet og hvilken effekt behandlingen har hatt for den enkelte pasient.

Pasienter med hofte- eller kneartrose som behandles av leger og fysioterapeuter som har deltatt på workshop i regi av prosjektene kan forvente å få informasjon om sykdommen og anbefalte behandlingsalternativer. I tillegg vil de få råd og veiledning en sunn og aktiv livsstil og hvordan de best kan leve med sykdommen.

– Hensikten med artroseskolene og treningen er at pasientene skal få god informasjon og individuelt tilpasset trening i tråd med gjeldende internasjonale retningslinjer for behandling, utdyper Østerås.

Tilsvarende prosjekter har blitt kjørt i Danmark og Sverige tidligere – og resultatene er gode.

– Deltakerne opplever mindre smerte, forbedret livskvalitet og de reduserer bruken av medikamenter, sier Østerås.

Å redusere sykdomsbyrden

Prosjektene er viktig. Artrose er den vanligste leddsykdommen og den rammer en svært stor andel av den voksne befolkningen. Forekomsten av artrose øker fordi vi lever lengre og har høyere kroppsvekt. Vanlige symptomer er smerter, stivhet og problemer med å utføre daglige gjøremål.

– Dette kan føre til en redusert deltakelse i aktivitets- og arbeidsliv og gi redusert livskvalitet, påpeker Østerås.

Det finnes i dag ingen kur mot artrose, men god og tidlig behandling kan redusere sykdomskonsutviklingen og gi personer med artrose en mindre sykdomsbyrde.

– Kursene kan gi bedre livskvalitet og redusere de økonomiske konsekvensene for den enkelte og for samfunnet, sier Østerås og Risberg.

Kanskje artrose er på vei ut av skyggenes dal?

Ønsker du å være med i SAMBA?

SAMBA foregår i kommunene på Øvre Romerike. Meld din interesse til fastlegen eller fysioterapeuten din dersom du ønsker å være med i prosjektet.