Hopp til innhold
Forside / Barn og unge / Drive BURG-gruppe / Starte BURG-gruppe
Støtt oss

Starte BURG-gruppe


Skrevet av: burgnorge / Publisert: 19.02.2020 / Oppdatert: 21.02.2020


 

BURG, Barne- og ungdomsrevmatikergruppe, jobber for at barn og unge med revmatisk sykdom og deres familie skal ha det bra. Det gjør vi ved å arrangere kurs, aktiviteter og moro for medlemmene våre, der fokuset er mestring og positive opplevelser. I tillegg fremmer vi unge medlemmers politiske, økonomiske og sosiale rettigheter.

For at en BURG-gruppe skal være levedyktig over tid, er det viktig å fordele kunnskapen og oppgavene i organisasjonen, så den ikke hviler på en eller få personer.

Hvordan komme i gang?

Når man skal starte en BURG-gruppe må man ha:

  • et ønske om å ta på seg oppgavene dette medfører, og følge dem opp.
  • en klar fordeling av hvem som tar ansvar for de ulike oppgavene.

Oppstartsmøte

For å starte opp må man ha et oppstartsmøte, også kalt stiftelsesmøte. På dette møtet samles de som vil starte BURG-gruppen, og andre interesserte som kunne tenke seg å være med på oppstarten. Det er viktig å sjekke hvor mange burg-medlemmer det allerede finnes i fylket deres. Det kan dere sjekke ved å spørre burgnorge@revmatiker.no. Alle disse medlemmene må få en invitasjon til stiftelsesmøtet. BURG Norge eller NRFs fylkeslag i fylket deres kan hjelpe dere med å hente medlemmenes mailadresser i medlemsregisteret vårt.

Hva skjer på et oppstartsmøte?

På oppstartsmøtet er det vanlig at det velges et styre og at det settes noen arbeidsmål for det nye styret, det vil si hva BURG-gruppen konkret skal jobbe med den nærmeste tiden. Forslag til dette bør lages på forhånd, slik at man ikke bruker unødig lang tid på møtet. Det styret som velges på oppstartsmøtet, kalles ofte for et interimstyre. Det skal jobbe frem til første ordinære årsmøte, som skal holdes i løpet av februar måned hvert år.

Sjekkliste før oppstartsmøtet:

  • Sett dere inn i NRFs overordnede formål, og formålet for barne- og ungdomsarbeidet (står i vedtektene)
  • Sett dere  inn i NRFs vedtekter og BURGs retningslinjer  (de finner du her)
  • Finn personer som vil sitte i styret
  • Lag en plan over hva organisasjonen skal gjøre den første perioden (kalles aktivitetsplan eller handlingsplan). Last ned mal for aktivitetsplan.
  • Finn et sted dere kan arrangere stiftelsesmøtet og sett en dato
  • Spre informasjon om oppstartsmøtet
  • Forbered deg godt før møtet slik at du vet hva du skal presentere og hvordan

Hvem kan velges til styret?

For å sitte i styret i BURG må man være Burg-medlem i NRF.

Om stiftelsesdokumentet

(også kalt referat eller protokoll fra oppstartsmøtet)

I protokollen skal det noteres hvem som var på møtet, hvilke saker som ble diskutert, hvilke vedtak som ble gjort (altså hva som ble bestemt), og hvem som ble valgt til å sitte i BURG-gruppens styre. Det er viktig at protokollen blir undertegnet av to stykker for å kunne gjelde som offisielt dokument.

I stiftelsesdokumentet er det vanlig å ta med hvem som var til stede på stiftelsesmøtet, dato og sted, at man formelt har besluttet å stifte en BURG-gruppe, med et bestemt formål som medlemmene ønsker å arbeide for, og valg av styre.  Stiftelsesdokumentet må være underskrevet.

Stiftelsesdokumentet må sendes inn til Brønnøysundregistrene for å registrere den nye BURG-gruppen, og for å søke om å få et organisasjonsnummer. Lær hvordan dere registrerer dere i Brønnøysund her.

Når dere har fått et organisasjonsnummer kan dere opprette en bankkonto i Burg-gruppens navn.