Hopp til innhold
Forside / Barn og unge / Drive BURG-gruppe
Støtt oss

Drive BURG-gruppe

Én gang i året skal BURGs fylkesgrupper sende inn møtereferater, årsrapportskjema og annen dokumentasjon. Det er sentralstyret og sentraladministrasjonen som krever dette.

Her ser du en oversikt over hva som skal sendes inn – og når. Årsrapporten skal inneholde kontonummer og navnet kontoen er registrert på.

Referater

Alle fylkesgrupper skal sende inn referat eller protokoll fra sine styremøter. Dette skal sendes inn jevnlig gjennom året. Vi vil også ha tilsendt eventuelle brev eller invitasjoner til egne medlemmer, slik at vi kan følge med på hva som skjer på lokalt nivå i BURG. Referatene og annet kan gjerne sendes på e-post.

Årlig rapportering

Én gang i året skal alle BURG-gruppen sende inn årsrapportskjema og tillitsvalgtskjema, rapportering på likepersonsaktivitet fra forrige år og plan for likepersonsaktivitet dette året med mer, til BURG Norge. Dette kan sendes etter BURG-gruppens årsmøte på senvinteren, når det nye styret er klart. BURG Norge sender ut påminnelse om denne rapporteringen på våren.

Skjemaer og dokumenter som hvert år skal sendes inn til BURG Norge:

Likepersons-rapportering

Vi har nå rullet ut en nettbasert rapporteringsløsning for veiledere, noe som vil gjøre alt mye enklere og raskere å rapportere. Det er viktig å samarbeide med fylkesveileder i NRF fylkeslaget før du tar det i bruk, så rapporteringen kommer inn på riktig sted. Logg inn her og start rapporteringen: https://revmatiker.likepersonslogg.no/no/login

Du kan fortsatt rapportere på papir om du heller ønsker det.

Har du spørsmål til den nye forskriften, konkret rapportering, den nye elektroniske løsningen eller annet er det bare å ta kontakt med Joachim Sagen på e – post: jos@revmatiker.no

 

Vi krever at disse tingene er innsendt når det søkes om å få tildelt midler til lokale og regionale tiltak fra BURG Norge.