Hopp til innhold
Støtt oss

Årsmøte


Skrevet av: burgnorge / Publisert: 21.02.2020 / Oppdatert: 27.02.2024


Årsmøte i BURG-gruppen

Alle BURG-grupper må holde årsmøte hvert år. På denne siden finner du nyttige tips og maler som kan kan til hjelp for gjennomføringen av årsmøtet.

Nyttige dokumenter i forberedelsene og gjennomføringen av årsmøtet:

 

 

Dokumenter det kan være lurt å ha med, og fylle ut på årsmøtet:

Hvordan holde et hemmelig valg på et digitalt årsmøte?
Innkalling

Når det kalles inn til årsmøte i BURG-gruppen skal det følges visse rutiner som er beskrevet i BURGs retningslinjer. Årsmøte skal avholdes  innen utgangen av februar og innkallingen skal sendes ut minimum 4 uker før møtet. Styreleder og styremedlemmer samarbeider om innholdet i innkallingen.

Saksliste og sakspapir

Årsmøte skal følge en fast saksliste som er omtalt i punkt 7 i BURGs retningslinjer.

 1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av dirigent
  3. Valg av to – 2 – referenter
  4. Valg av to – 2 – representanter til å underskrive protokollen
  5. Valg av to – 2 – representanter til tellekorps.
  a. Representantene i pkt. 2-5 velges etter forslag fra BURG-styret.
  6. Godkjenning av saksliste
  7. Styrets årsberetning
  8. Regnskap og revisjonsberetning fra foregående år
  9. Innkomne forslag
  10. Handlingsplan for inneværende år
  11. Budsjett for inneværende år
  12. Valg av styre bestående av tre – 3 –, fem – 5 – eller syv – 7 – medlemmer,
  inkludert leder og NRF-representant, samt inntil to – 2 – varamedlemmer. Andre styreverv enn
  leder kan velges på årsmøtet eller oppnevnes på første styremøte. Leder
  velges for ett – 1 – år, resten av styret for to – 2 – år og vara(ene) for ett –
  1 – år. Medlemmer fra én familie kan ikke utgjøre flertallet i et styre.
  13. Valgkomité etter innstilling fra styret
  14. To revisorer eller en autorisert revisor.

 

Protokoll

Det skal skrives en protokoll fra årsmøte som sendes BURG Norge innen utgangen av mars. En protokoll er kortere enn et referat, men det må komme tydelig frem hva som ble vedtatt.