Hopp til innhold
Støtt oss

Styret


Skrevet av: burgnorge / Publisert: 20.02.2020 / Oppdatert: 20.02.2020


Hva er styrets ansvar?

 • Lede BURG-gruppens arbeid
 • Arrangementer, møter, sosiale samlinger, etc.
 • Ha ansvar for BURG-gruppens økonomi
 • Ta vare på alle viktige dokumenter
 • Post, søknader, referater, etc. må tas vare på for at det skal være mulig å gå tilbake og se på hva som er gjort og gjennomført tidligere
 • Gi informasjon til medlemmene
 • Skrive referat fra styremøtene. Slik kan vanlige medlemmer se hva organisasjonen jobber med og styret huske hva de har bestemt.

 

Styremøte

Det er lederen i BURG-gruppen sitt ansvar at det blir organisert styremøter. Det er alles ansvar at stemningen på styremøtet er god og at arbeidet i BURG-gruppen bidrar til å nå NRFs mål og er i henhold til NRFs verdier og visjon.

Nyttige dokumenter:

Rutiner for styremøter:

Styremøtene blir best når de er forberedt. Det er vanlig at lederen planlegger neste møte sammen med nestleder eller kasserer. Her er forslag til rutiner for styremøter som sikrer at møtene blir best mulig

 • Send ut innkalling til styremøtet senest en uke før møtet. Den bør inneholde en saksliste.
 • Bli enige om hvordan styremedlemmene skal melde inn saker som de vil ta opp må møtet (til hvem og innen hvilken frist).
 • Sakslista bør inneholde alle saker som er meldt inn – i nummerert rekkefølge.
 • Alle saker bør ha et saksfremlegg, altså en forklaring om hva saken gjelder. Dersom saken har økonomiske konsekvenser skal dette være med i saksfremlegget. Det er lurt å skrive et forslag til vedtak som står i saksfremlegget. Dette strukturerer debatten og tydeliggjør hva det egentlig er man skal debattere.
 • Sakslista inneholder en post ”Eventuelt”, der saker som ikke står på sakslisten, kan meldes inn.
 • Sjekk årshjulet før hvert styremøteom det er saker som man må behandle.

Protokoll (referat)

Når du skriver protokollen:

 • Det er lurt å bruke sakslista som mal for protokollen.
 • Overskriften ”Innkalling til styremøte” endres til ”Protokoll fra styremøte”.
 • Under hver sak skriver du hovedpunktene fra diskusjonen rundt saken. Du trenger ikke å skrive ned alt alle sier, eller hvem som sa hva, bare hovedlinjene.
 • ”Forslag til vedtak” endres til ”Vedtak”. Her legges inn det vedtaket dere landet på  i møtet. Hvis det er uenighet om saken, er det vanlig å skrive f.eks: Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme.
 • Hvis protokollen blir ferdig på møtet, kan den leses opp på slutten av møtet, godkjennes og underskrives av dem som er tilstede.  Hvis den ikke blir ferdig under møtet, gjøres den ferdig etter møtet, underskrives av leder og eventuell «sekretær» og sendes ut til styret for godkjenning.
 • Etter hvert møte skal protokollen sendes til burgnorge@revmatiker.no