Hopp til innhold
Forside / Barn og unge / Drive BURG-gruppe / Frifond-tilskudd
Støtt oss

Frifond-tilskudd


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 11.03.2016 / Oppdatert: 19.10.2023


Tilskuddsordningen til lokale og regionale tiltak - Frifond - forvaltes av BURG Norge og er i hovedsak basert på Frifond-midler fra Landsrådet for Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU).

Størrelsen på utdelingene kan variere fra år til år avhengig av BURG Norges inntektskilder.

Retningslinjer for tilskudd til lokale og regionale tiltak fra BURG Norge

  1. Det er 1 – en – søknadsfrist i året. For å søke midler for 2024 skal BURG – gruppene og NRF lokallagene søke til BURG Norge senest 15.november 2023. Søknaden sendes på e-post. Du finner søknadsskjemaet her: Søknadsskjema Frifond
  2. Alle BURG grupper og NRF lokallag som planlegger barn og ungdomsaktivitet kan søke. Det kan også søkes til regionale tiltak på tvers av grupper og lokallag, eller til andre samarbeidsprosjekter.
  3. For å få tilskudd, er det en forutsetning at det er levert årsrapport / årsrapportskjema og regnskap for foregående år til BURG Norge. Unntaket er der det kun er kontaktpersoner eller for ny-oppstartede grupper eller lokallag.
  4. Det skal legges ved en handlingsplan for BURG-gruppens/NRF lokallagets aktiviteter inneværende år og en rapport på følgende Rapporteringsskjema Frifond for bruk av tidligere tildelte midler ved søknaden.