Hopp til innhold
Forside / Barn og unge / Drive BURG-gruppe / Frifond-tilskudd
Støtt oss

Frifond-tilskudd


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 11.03.2016 / Oppdatert: 06.05.2020


Tilskuddsordningen til lokale og regionale tiltak - Frifond - forvaltes av BURG Norge og er i hovedsak basert på Frifond-midler fra Landsrådet for Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU).

Størrelsen på utdelingene kan variere fra år til år avhengig av BURG Norges inntektskilder.

Retningslinjer for tilskudd til lokale og regionale tiltak fra BURG Norge

  1. Det er 1 – en – søknadsfrist i året. For å søke midler for 2019/2020 skal fylkeslagene søke til BURG Norge senest 15.november 2019. Søknaden kan sendes elektronisk. Du finner søknadsskjemaet her: Søknadsskjema tilskudd til lokale og regionale tiltak 2019
  2. Alle fylkesgrupper i BURG Norge kan søke. Det kan også søkes til regionale tiltak på tvers av fylkesgrupper eller andre samarbeidsprosjekter.
  3. For å få tilskudd, er det en forutsetning at det er levert årsrapport / årsrapportskjema og regnskap for foregående år til BURG Norge. Unntaket er fylker der det kun er kontaktpersoner.
  4. Det skal ligge en handlingsplan for BURG-gruppens aktiviteter inneværende år og en rapport for bruk av tidligere tildelte midler ved søknaden.