Hopp til innhold
Forside / Barn og unge / Drive BURG-gruppe / Frifond-tilskudd
Støtt oss

Frifond-tilskudd


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 11.03.2016 / Oppdatert: 02.10.2020


Tilskuddsordningen til lokale og regionale tiltak - Frifond - forvaltes av BURG Norge og er i hovedsak basert på Frifond-midler fra Landsrådet for Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU).

Størrelsen på utdelingene kan variere fra år til år avhengig av BURG Norges inntektskilder.

Retningslinjer for tilskudd til lokale og regionale tiltak fra BURG Norge

  1. Det er 1 – en – søknadsfrist i året. For å søke midler for 2021 skal fylkeslagene søke til BURG Norge senest 15.november 2020. Søknaden kan sendes elektronisk. Du finner søknadsskjemaet her: Søknadsskjema-tilskudd-til-lokale-og-regionale-tiltak-2020
  2. Alle BURG grupper og NRF lokallag som planlegger barn og ungdomsaktivitet kan søke. Det kan også søkes til regionale tiltak på tvers av fylkesgrupper eller andre samarbeidsprosjekter.
  3. For å få tilskudd, er det en forutsetning at det er levert årsrapport / årsrapportskjema og regnskap for foregående år til BURG Norge. Unntaket er fylker der det kun er kontaktpersoner.
  4. Det skal ligge en handlingsplan for BURG-gruppens aktiviteter inneværende år og en rapport på følgende Rapporteringsskjema for bruk av tidligere tildelte midler ved søknaden.