Hopp til innhold
Forside / Barn og unge / Råd og rettigheter / Rettigheter hos NAV
Støtt oss

Rettigheter hos NAV


Skrevet av: burgnorge / Publisert: 28.02.2019 / Oppdatert: 18.11.2020


OMSORGSPENGER

Alle arbeidstakere som har barn, har rett på omsorgspenger, hvis du må være borte fra jobb på grunn av barns, eller barnepassers sykdom, eller hvis du må følge barn til lege. Normalt får du omsorgspenger frem til barnet er 12 år, men med kronisk sykt barn er grensen 18 år. Du har krav på 10 ekstra dager når du har et kronisk sykt barn. Er du alene, dobles dagene.

 

PLEIEPENGER

Hvis du må være mye borte fra jobb, pga. varig sykt barn, kan du søke om pleiepenger fra NAV. Alle krav om pleiepenger ved pleie av syke barn må dokumenteres med legeerklæring.

 

HJELPESTØNAD

Har du et barn med behov for særskilt tilsyn og pleie, kan du søke om hjelpestønad for pleien du gir barnet. Med pleie menes hjelp til personlige gjøremål som friske mennesker ikke trenger. Det kan for eksempel være hjelp til personlig stell og hygiene, hjelp ved medisinering eller psykisk støtte. Man trenger ikke å være i jobb, for å søke hjelpestønad fra NAV.

 

GRUNNSTØNAD

Grunnstønad fra NAV skal dekke ekstrautgifter dere har på grunn av barnets sykdom. Det gjelder utgifter som friske personer ikke har, som for eksempel slitasje på sko, klær, ekstra transportutgifter, fordyret kosthold pga. diett mm.

OPPLÆRINGSPENGER

Du kan få opplæringspenger fra NAV dersom du får opplæring ved en godkjent helseinstitusjon, eller deltar på foreldrekurs ved et offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter. Opplæringen må være nødvendig for at du skal kunne ta deg av og behandle barnet.

SMÅHJELPEMIDLER

Hvis du har en varig funksjonsnedsettelse som medfører behov for småhjelpemidler kan du søke om et økonomisk tilskudd fra NAV. Tilskuddsordningen er ment å dekke de ekstrautgifter du har til rimelige tekniske hjelpemidler som ikke er en del av hjelpemiddelsentralens sortiment.

TIPS: Før en logg til hjelpestønaden

Hjelpe-ark for logg