Hopp til innhold
Forside / nyheter / Delseier til NRF Oslo i bassengsaken
Støtt oss

Delseier til NRF Oslo i bassengsaken


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 02.03.2017 / Oppdatert: 02.03.2017


100 av de om lag 800 revmatikerne som benytter terapibassenget ved Diakonhjemmet sykehus, får nå et tilsvarende tilbud om trening i varmtvann ved Lovisenberg sykehus.

Tilbudet gjelder de som trenger rampe for å komme ut i bassenget og de som har særlig komplekse sykdomsutfordringer, skriver Diakonhjemmet på sine nettsider.

Dette er ikke godt nok. At 700 fremdeles står uten tilbud om terapibasseng i Oslo, er en skandale etter alt fokuset som har vært på denne viktige saken. De som avgjør saken er fullstendig klar over konsekvensene. Nå venter vi i spenning på at våre grupper skal få et anstendig tilbud. Vi gir oss ikke, men jobber videre for å komme i mål her, sier fylkessekretær Jelrik Nylund-van Berkel i Norsk Revmatikerforbund Oslo Fylkeslag. Han er svært skuffet over at kun 100 av de 800 brukerne av Diakonhjemmets terapibasseng nå er sikret et nytt tilbud i kommunen. Han presiserer at han er glad for at de som er hardest rammet av sykdommen, nå får et tilbud ved Lovisenberg.

Krever sin rett
Med Jelrik Nylund-van Berkel og fylkesleder Jan Halvard Relbe-Moe i spissen har Norsk Revmatikerforbund (NRF) kjempet hardt både politisk og i media for å sikre medlemmene i Oslo et bassengtilbud. De startet kampen umiddelbart etter at Diakonhjemmet tidligere varslet at de skal legge ned tilbudet om trening i terapibasseng etter påske. Ettersom det ifølge Samhandlingsreformen ikke skal legges ned spesialisttilbud før nytt tilbud er oppe og gå i kommunen, har NRF holdt hardt på at de krever terapibasseng i hovedstaden.

Trening tre ganger per uke
Kommunaldirektør Endre Sandvik i Oslo kommunes byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester har underskrevet Oslo kommunes del av en avtale med Diakonissehuset Lovisenberg om leie av varmtvannsbassenget ved Cathinka Guldberg-senteret på St. Hanshaugen. Kommunen vil leie bassenget tre formiddager i uken fra påske og ut året. I følge Diakonhjemmet sykehus vil det gi omkring 100 nåværende brukere av varmtvannsbassenget et nytt gruppetilbud. Bassenget holder 34 grader og har universell utforming. Fysioterapeuter fra Diakonhjemmet sykehus vil inntil videre ha ansvar for treningen.

Les mer om denne saken på NRF Oslo sin side. Du kan støtte NRFs arbeid for å sikre terapibasseng ved å gi et økonomisk bidrag via websidene våre.