Hopp til innhold
Forside / Barn og unge / Dette har du krav på når barnehager og skoler er stengt
Støtt oss

Dette har du krav på når barnehager og skoler er stengt


Skrevet av: burgnorge / Publisert: 23.03.2020 / Oppdatert: 23.03.2020


Hvilke rettigheter har vi hvis barna blir syke, og vi ikke får jobbet, og hva gjelder når barnet har kronisk sykdom?

– Myndighetene har vedtatt å stenge alle skoler eller barnehager som et viktig smitteforebyggende tiltak. Samtidig har de bestemt at ordningen om omsorgspenger og omsorgspermisjon også skal gjelde ved slike tiltak. Det betyr at foreldre får rett på omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager er stengt grunnet korona-epidemien, sier Atle Larsen, juridisk rådgiver i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons (FFO) rettighetssenter.

Larsen forteller at man ifølge arbeidsmiljøloven § 12-9 har rett til permisjon dersom barn eller barnepasser er syk. Det samme gjelder når skoler og barnehager stenger grunnet økt koronasmittefare.

 

Utvider antall omsorgsdager

Alle arbeidstakere som har barn, har rett på omsorgspenger, hvis du må være borte fra jobb på grunn av barns, eller barnepassers sykdom, eller hvis du må følge barn til lege.

–  Nå er denne ordningen utvidet, forteller Larsen. Hver av foreldrene får 10 dager ekstra. Har arbeidsgiver lagt til rette for hjemmekontor er utgangspunktet at det ikke kan tas ut omsorgspenger. Men er barnets helsetilstand slik at det ikke er mulig å kombinere hjemmekontor med omsorg for barnet, kan det allikevel tas ut omsorgspenger, forteller Larsen. Det blir også mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre hvis den ene jobber i samfunnskritisk funksjon, for eksempel i helsevesenet.

Regjeringen: Rettigheter ved stengte skoler og barnehager

Normalt får du omsorgspenger frem til barnet er 12 år, men med kronisk sykt barn er grensen 18 år. Du har allerede krav på 10 ekstra dager når du har et kronisk sykt barn. Er du alene, dobles dagene.

– De som allerede er innvilget 10 ekstra dager fordi de har et barn med kronisk sykdom får også 10 dager ekstra, sier Larsen. Da blir det slik:

Rettigheter for alle:

  • 1-2 barn under 12 år: 20 dager til hver av foreldrene.
  • 3 eller flere barn under 12 år: 30 dager til hver av foreldrene.

Rettigheter for dem som allerede er innvilget 10 ekstra dager pga  kronisk sykdom:

  • 1-2 barn. 40 dager hver frem til barnet er 18 år.
  • 3 eller flere barn under 12 år. 50 dager hver.
  • Har de flere barn som fra før er innvilget 10 ekstra dager, får også foreldrene ytterligere 10 dager også for disse.

 

Les mer om rettigheter for dem med et kronisk sykt barn.

Atle Larsen ber også arbeidstakere være oppmerksom på at mange arbeidsplasser har ordninger for velferdspermisjoner som kan være regulert i tariffavtaler eller personalhåndbøker.

 

Snakk med arbeidsgiveren din

Dersom du ikke kan møte på jobb og har problemer med å jobbe fulle dager fordi barnehage og skole er stengt, må du så raskt som mulig snakke med arbeidsgiveren din om situasjonen.

Arbeidsmiljøloven regulerer ikke om du som ansatt har krav på lønn i forbindelse med permisjon, og omsorgspenger dekker foreløpig kun et begrenset antall dager.

– Vi anbefaler at du som arbeidstaker snakker med arbeidsgiveren din for å finne gode løsninger på situasjonen.  Dere bør i fellesskap forsøke å finne praktiske løsninger på situasjonen som for eksempel hjemmekontor, avspasering, ferie, eller andre fleksible ordninger, sier Larsen.

 

 

Hør på ReumaPodden om rettigheter for kronisk syke

 

Episode 4 – Rettigheter

Fjerde episode av RevmaPodden handler om rettigheter. Gjest i studio er jurist og rettighets-orakel Atle Larsen i FFO. (Klikk på «Listen in browser» for å høre på mobil).

Lytt på: iTunes // Spotify // SoundCloud

Lydetterarbeid: PodMaster

 

Episode 5 – Barn og unges rettigheter

Femte episode av RevmaPodden handler om barn og unges rettigheter ved kronisk sykdom. Gjest i studio er jurist og rettighets-orakel Atle Larsen i FFO. (Klikk på «Listen in browser» for å høre på mobil).

Lytt på: iTunes // Spotify // SoundCloud

Lydetterarbeid: PodMaster

 

Foto: Chuck Underwood – Pixabay

Få råd

FFOs Rettighetssenter

Svarer på rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Gå til rettighetssenteret

bli medlem i burg

Vi hjelper familier med barn som har en revmatisk sykdom.

bli medlem