Hopp til innhold
Forside / Diagnoser / Diagnosegrupper / Sjøgrens syndrom
Støtt oss

Sjøgrens syndrom

Velkommen til vår hjemmeside.

Vi er en landsdekkende diagnosegruppe for Sjøgrens syndrom i Norsk Revmatikerforbund.

Vi arbeider med å spre diagnoseinformasjon på nett og i møter rundt omkring i landet.

Kontakt oss:

E-postadresse til gruppen: sjogrens@revmatiker.org

Diagnosegruppens arbeidsutvalg består av følgende personer:

 • Hilde-Karin Bruhaug, tlf.: 99604954
 • Natasha Haukås, tlf.: 90011758
 • Fanny Louise Wullum Fahsing, tlf.: 95879376
 • Karin Rognmo Mellem

Trenger du noen å snakke med om din diagnose?

Vi har diagnoseveiledere (likepersoner) som du kan kontakte dersom du har spørsmål eller trenger hjelp.

Disse er spredd utover landet og har alle gjennomgått likepersonskurs og har selv diagnosen Sjøgrens syndrom.

Diagnoseveiledere (likepersoner):

 • Randi Nilsen – Diagnosekontakt i Troms, Tlf. 97619676 – rannil@hlkbb.no
 • Hilde-Karin Bruhaug – diagnosekontakt Nordland, Tlf. 99604954
 • Sissel Bærø Nyheim – diagnosekontakt i Akershus, Tlf. 90912085 – styremedlem1.ak@revmatiker.org
 • Rigmor Lilleland – diagnosekontakt Rogaland, Tlf. 91364192, rig-lil@online.no
 • Bente Cecilia Røssberg, Tlf. 93049212, Epost: bentececilia@hotmail.com
 • Mona Helene Nordby – Buskerud, Tlf. 90898003, mona.nordby@ebnett.no
 • Tove Rise Kværne – Vestfold, Tlf. 93219669, tovetbg@gmail.com
 • Ingebjørg Aasen Henriksen – diagnoseveileder Telemark, Tlf. 93249251
 • Kari Ann Frøyen – likeperson Telemark, Tlf. 40103484, kafroyen@gmail.com
 • Liv Seljeli –Nordland – Tlf. 91547756
 • Susann Olsen – Likeperson Oslo, Viken, Tlf. 99749940
 • Tonje Wegger, diagnosekontakt Agder, tvedestrand.aa@revmatiker.org, Tlf. 99530020
 • Inger-Lise Langøien, diagnosekontakt Trøndelag nord, Tlf. 970 69 749, iL.langoien@gmail.com
 • Mari Mikkelborg – diagnosekontakt Hordaland,TLF: 951 25 890, leder.ho@revmatiker.org
Se mindre
Se hva vi kan tilby
Nettsider

Vi har en side på Facebook der vi publiserer informasjon om forskning og fakta om Sjøgrens syndrom.

Vi har også to lukkede Facebook-grupper som vi administrerer.

Facebook-gruppe for alle.

Facebook-gruppe forbeholdt menn.

Vi er også på Instagram.

Last inn flere

Spørsmål

Informasjon

Gå til diagnosesiden for sjøgrens syndrom

Les mer

Noen å snakke med?

Snakk med en som tar deg på alvor

Gå til likepersonstjenesten

Sosiale medier

Facebook

Instagram

Likepersoner

Diagnosekontakt i Akershus
Sissel Bærø Nyheim
90912085
styremedlem1.ak@revmatiker.org

Diagnosekontakt i Troms,
Randi Nilsen
97619676
rannil@hlkbb.no

Diagnosekontakt Rogaland
Rigmor Lilleland
91364192,
rig-lil@online.no

Diagnosekontakt Nordland
Hilde-Karin Bruhaug
99604954
yterhei@online.no

Diagnosekontakt Telemark
Kari Ann Frøyen
40103484
kafroyen@gmail.com

Diagnosekontakt Hordaland
Mari Mikkelborg
951 25 890
leder.ho@revmatiker.org

Diagnoseveileder Telemark
Ingebjørg Aasen Henriksen
93249251

Diagnoseveileder Nordland
Liv Seljeli
91547756

Diagnoseveileder
Susann Olsen
99749940

Diagnoseveileder Viken
Bente Cecilia Røssberg
93049212
bentececilia@hotmail.com

Diagnoseveileder Buskerud
Mona Helene Nordby
90898003
mona.nordby@ebnett.no

Diagnoseveileder Vestfold
Tove Rise Kværne
93219669
tovetbg@gmail.com

Diagnosekontakt Trøndelag nord
Inger-Lise Langøien
970 69 749
iL.langoien@gmail.com

Diagnosekontakt Agder
Tonje Wegger
99530020
tvedestrand.aa@revmatiker.org

Logg inn