Hopp til innhold
Forside / Diagnoser / Diagnosegrupper
Støtt oss

Diagnosegrupper

Mange medlemmer av NRF organiserer seg i egne landsledelser og/eller diagnosegrupper. Hensikten med diagnosegruppene er å dele informasjon og erfaringer knyttet til diagnosen slik at det blir enklere og leve med sykdommen.

Diagnosearbeidet i Norsk Revmatikerforbund er opprettet for å ivareta diagnoserelaterte oppgaver. Med «diagnoserelaterte oppgaver» menes forhold tilknyttet sykdommen og konsekvenser av denne, som informasjon, behandlingstilbud og tilgang til medisiner, tilrettelegging, rettigheter, økonomi, forskning og andre forhold av betydning for den som lever med diagnosen.

Alle som er medlemmer i Norsk Revmatikerforbund, kan bli tilknyttet en diagnosegruppe. Man er fortsatt medlem i sin forening. Det koster ingenting å være tilknyttet en diagnosegruppe. Finn din diagnosegruppe i menyen.

Alt diagnosearbeidet gjøres av frivillige og tillitsvalgte medlemmer. Derfor kan tilbud om informasjon og aktiviteter variere. Ønsker du å bidra, så ta kontakt med de som engasjerer seg innen din(e) diagnose.