Hopp til innhold
Forside / nyheter / Godt politisk arbeid i Østfold
Støtt oss

Godt politisk arbeid i Østfold


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 26.11.2018 / Oppdatert: 17.10.2023


Askim og omegn revmatikerforening har kommet veldig godt i gang med sitt politiske arbeid frem mot kommunevalget neste år. - Vi ønsker å være en samarbeidspartner i arbeidet med å skape en bedre kommunal helsetjeneste, sier lokallagsleder Nils Tore Wilson.

Ettersom Askim kommune skal slå seg sammen med Eidsberg, Trøgstad, Spydeberg og Hobøl, så de muligheten til å være med å påvirke helsetilbudet i den nye kommunen før den er på plass. Til nå har de hatt møter med blant annet Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Møter med Venstre, SV og KrF er planlagt.

Før møtene forberedte de seg godt. Det første de gjorde var å kartlegge hvordan helsetilbudet var i de ulike kommunene, og kom frem til to konkrete innspill til de lokalpolitiske programmene.

Den nye kommunen vil mangle 15 fysioterapeuter med driftsavtale.

Flere fysioterapeuter med driftsavtaler

– Gjennom å skaffe oss oversikt over hvor mange fysioterapeuter med driftsavtale og fast ansatte fysioterapeuter som finnes i de fem kommunene, kom vi frem til at den nye kommunen vil mangle 15 fysioterapeuter med driftsavtale. Dette er dersom vi tar utgangspunkt i at det skal være 15 fysioterapeuter per 10.000 innbyggere, sier Nils Tore.

Bedre tilgang til varmtvannsbasseng

Videre så de at tilgangen til trening i varmtvannsbasseng er svært varierende i de fem kommunene. I noen kommuner er det trening én gang i uka, mens på Østfold-badet er det trening fem ganger i uka. Selv om lokallaget tilbyr dette til redusert pris er det dyrt.

– Vi har regnet ut at vi har 3.000 brukertimer fordelt over 43 uker i året. Dette er et viktig bidrag fra NRF til folkehelsen i kommunen. Vi ber derfor politikerne om at den nye kommunen skal kjøpe opp to til tre dager i uken for å redusere kostnadene til brukerne, forteller Nils Tore.


Grethe Aasgaard fra FRP møtte opp for å høre på de ivrige representantene fra Askim og omegn revmatikerforening.

Be om møter!

– Den største terskelen er å be om møter. Møtene i seg selv er egentlig veldig hyggelige, og politikerne er veldig interessert i å høre hva vi har å si. Her er det viktig å ha selvtillit, for innen behandling og rehabilitering er det vi som er ekspertene. Vi må fortelle politikerne hvordan det er å leve med en kronisk sykdom, sier han.

Nils Tore forteller også at han alltid ber partiene møte med sin ordførerkandidat og en fra programgruppa.

Det er mye nyttig materiell ute på nettsidene til NRF. Bruk det!

Askim og omegn revmatikerforenings tips til andre lokallag:

  • Husk at vi er en partipolitisk nøytral organisasjon, og at overdreven kritikk av regjeringens politikk virker mot sin hensikt. Lokalpolitikere fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har veldig liten innflytelse på regjeringens politikk. Det de derimot kan påvirke er hvordan frisklivs- og rehabiliteringstilbudet skal se ut i kommunen. Fokuser på det i møtet med politikerne!
  • Styr møtet, og ikke bli defensiv. Ha en klar agenda og forbered dere på hvilket budskap dere vil få frem i møtet.
  • Bruk fakta! Ikke tro eller syns.
  • Vær ærlig, kort og konsis. Ikke la dem dra deg ut i lange diskusjoner.
  • Det er mye nyttig materiell på nettsidene til NRF. Bruk det!

– Vi pleier alltid å avslutte møtet med å poengtere at vi stiller oss til disposisjon dersom de trenger mer informasjon, og at vi ønsker å være en samarbeidspartner i arbeidet med å skape en bedre kommunal helsetjeneste, avslutter Nils Tore.