Hopp til innhold
Forside / nyheter / Har du rett på skattefradrag for store sykdomsutgifter?
Støtt oss

Har du rett på skattefradrag for store sykdomsutgifter?


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 27.04.2016 / Oppdatert: 13.01.2023


Selvangivelsen skal leveres 30. april for de fleste av oss. Har du gått gjennom selvangivelsen din og fått fradragene du har rett på? Flere revmatikere kan få fradrag for store sykdomsutgifter.

OBS: Denne nyhetssaken er fra 2016 og er ikke oppdatert med evt. endringer.

Det er ikke akkurat gratis å ha en kronisk sykdom eller lidelse, og mange har fått fradrag på skatten for store sykdomsutgifter. Denne ordningen er dessverre i ferd med å fases ut, og vi vet per i dag ikke hva som gjelder for skatteoppgjøret 2016.

Men sjekk her om du har rett til fradrag for store sykdomsutgifter for skatteoppgjøret 2015.

Særfradraget fases ut

Stortinget har vedtatt en overgangsregel om å fase ut særfradraget for store sykdomskostnader som vil gjelde inntil ny ordning er vedtatt. Det betyr at overgangsreglene også gjelder for inntektsåret 2015. Reglene om utfasing innebærer at dersom du har fått særfradrag for store sykdomskostnader for inntektsårene 2010 og 2011, får du særfradraget også for inntektsårene 2012, 2013, 2014 og 2015 under forutsetning av at vilkårene for særfradrag er oppfylt.

For inntektsårene 2013, 2014 og 2015 skal særfradrag for store sykdomskostnader gis med 67 prosent av de fradragsberettigede kostnadene. Denne reduksjonen foretas maskinelt gjennom systemet for ligning. Det betyr at du i selvangivelsen skal føre opp 100 prosent av de fradragsberettigede kostnadene i post 3.5.4.

Fra skatteetatens nettsider om særfradrag for 2015, har vi sakset følgende:

”Hva kan du få fradrag for?

Du får ikke fradrag for kostnader som du ville ha hatt selv om du var frisk. Hvis sykdommen har ført til at kostnaden er blitt større enn den ellers ville ha vært, kan du likevel få fradrag for merkostnaden. Det tas således bare hensyn til merkostnaden som skyldes sykdommen mv. Skatteetaten krever imidlertid tilstrekkelig nærhet mellom sykdommen/svakheten og kostnaden.

Du kan blant annet få fradrag for

  • kostnader til lege (egenandeler i den offentlige helsetjenesten)
  • medisin
  • kostnader til egnede medisinske hjelpemidler
  • merkostnader ved fordyret kosthold
  • ekstra slitasje på klær og sengetøy
  • fysioterapi
  • forhøyet forsikringspremie
  • kostnader til tilsyn, pleie og nødvendig hjelp i hjemmet ”

 

For revmatikere er store fyringsutgifter / strømutgifter en relevant merkostnad. Jeg sier derfor noe om dette fradraget her:

Store strømutgifter

Skatteetaten har hatt kontakt med Enova som har gitt følgende generelle standardberegning for merforbruk av strøm / ved til oppvarming av bolig og merforbruk varmt vann. Når det gjelder ”beregningsgrunnlaget”, så antar Enova at 65% av totale strømutgifter vil gå til oppvarming (og resten til annet strømforbruk). Det er altså bare oppvarmingsutgiftene av boligen OG merforbruk av varmtvann til bad/dusj som kan trekkes fra.

Her tar man utgangspunkt i at økning i innetemperaturen med 1 grad vil medføre 5% høyere oppvarmingsutgifter. Normal innetemperatur oppgis å være 22 grader. Ved oppvarming til 25 grader (altså 3 grader varmere enn normalt, vil merkostnaden utgjøre 15% av beregningsgrunnlaget). Det vil eks. gi følgende beregning dersom de dokumenterte totale strøm/fyringsutgiftene utgjør kr 30 000:

Grunnlaget for beregning av en merkostnad utgjør kr 19 500 (65 % av kr 30.000). Dersom det legges til grunn at din innetemperatur på 25 grader, altså 3 grader varmere enn det Enova mener er normalt, vil merkostnaden ved bruk av strøm utgjøre 15 % av beregningsgrunnlaget; kr 2 925 (3 grader x 5 % = 15 % – kr 19 500 x 15 % = 2 925).

Her bør du si noe om størrelse på din bolig, om du er hjemme på dagtid og derfor må ha høy innetemperatur hele dagen, at du ”bor” i hele huset og er avhengig av at alle rom (ikke bare stue, kjøkken og bad) har høy romtemperatur osv. Du må også si at du bruker mye varmtvann pga at du er stiv og støl og enten må ligge i badekar hver dag eller dusje LENGE.

Du må legge fram kvitteringer for strømutgifter og helst også for annet brensel som du har kjøpt (f.eks ved).

Vi i Norsk Revmatikerforbund jobber med å få en avklaring på skattereglene for 2016 – vi holder deg oppdatert!

Og les forøvrig om dine rettigheter som revmatiker her