Hopp til innhold
Forside / nyheter / Forbundsleder informerer om økonomien knyttet til Reuma-Sol
Støtt oss

Forbundsleder informerer om økonomien knyttet til Reuma-Sol


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 22.12.2020 / Oppdatert: 17.10.2023


Det er fortsatt en del spørsmål om Reuma-Sol. I teksten nedenfor redegjør forbundsleder Tor Eivind Johansen for den økonomiske statusen til eiendommen.

Som øverste ansvarlig i Norsk Revmatikerforbund føler jeg behov for å oppklare en del feilinformasjon og misforståelser som har kommet ut.

Driftsselskapet Reuma-Sol Senter SL er selskapet som har gått konkurs, og det er der alle de ansatte har arbeidet. Det er derfor til selskapet Reuma-Sol Senter SL de ansatte har rettet sine krav. Til opplysning er der også en lønnsgarantiordning for de ansatte i Spania slik vi har i Norge. Konkursbehandlingen er så godt som avsluttet i Reuma-Sol Senter SL nå.

Eiendomsselskapet Reuma-Sol SL er derimot ikke konkurs. Taksten på eiendommen var ved siste formelle taksering 5.716.786 Euro som ble gjort i forbindelse med refinansiering av lån med pant i eiendommen. Dette er en takst som forutsetter normale rammebetingelser og ikke en pandemi slik vi har nå. I starten av mai 2020 ble det gjort et estimatet av eiendomsmegler i Spania, som gjorde en markedsvurdering med ytterpunktene 2,7 mill Euro og 4,6 mill Euro som verdi for eiendommen. Når en tar hensyn til varigheten av pandemien og den øvrige situasjonen i Spania, vil jeg tro at eiendomsverdien i dagens marked er ved den nedre grensen eller kanskje mindre ved et eventuelt salg. Et salg vil derfor etter min mening være uforsvarlig med tanke på de verdiene som går tapt for Norsk Revmatikerforbund. Vi snakker da kanskje om et tap 30 millioner norske kroner.

Eiendomsselskapet Reuma-Sol SL hadde et lån pr. 1. januar 2020 på 1 721 800 Euro. Dette utgjør under 30% av siste formelle takst på 5.716.786 Euro. Det er i de siste fem årene nedbetalt om lag 1 million Euro, eller om lag 10 millioner norske kroner. Lånet har pr. dato 10 års løpetid. Styret i Reuma-Sol SL er nå i dialog med banken for å få forlenget lånet til totalt 15 år noe som medfører at likviditeten i Reuma-Sol SL blir mye bedre hvis de får dette til. Det er også søkt om avdragsutsettelse ut 2021. Det har aldri vært snakk om at Norsk Revmatikerforbund skal nedbetale hele lånet nå.

Reuma-Sol SL har pr. dato ingen ubetalte kreditorer takket være likviditetsstøtte fra eieren Norsk Revmatikerforbund og det er inngått nedbetalingsavtale med kommunen knyttet til eiendomsskatt.

På bakgrunn av at Reuma-Sol SL ikke hadde nødvendig likviditet til å betale løpende kostnader når inntektene uteble og det var usikkert om eieren Norsk Revmatikerforbund ville tilføre likviditet, ba man om konkursbeskyttelse i juni 2020. Denne utløper 9. januar 2021. Norsk Revmatikerforbund har nå et landsmøtevedtak om å bevare eiendommen og å starte en innsamlingsaksjon. Innsamlede midler skal i tillegg til leieinntekter sikre kostnadsdekning av løpende utgifter inntil våre revmatikere på nytt kan reise til Reuma-Sol – noe vi optimistisk håper kan bli til høsten 2021.

Det er estimert at løpende kostnader er omlag 200 000 norske kroner pr. måned for 2021 når eiendommen er nedstengt.

Forbundsstyret har også sagt at dersom vi ikke klarer å beholde Reuma-Sol eiendommen, skal lag og foreninger få sine donasjoner tilbake. Dersom man ikke klarer å beholde eiendommen, vil man selge og det er da mest naturlig at pengene blir tilbakebetalt i den forbindelse.

Mer informasjon finner du her:

Reuma-Sol: Siste nytt fra Eiendomsstyret

Hva skjer på Reuma-Sol?

Vi ser at det så langt har blitt samlet inn godt over en million kroner, og det er jo helt fantastisk! Tusen takk!
Håper med dette at saken har blitt saklig belyst, og ønsker dere en riktig god Jul!

Med hilsen,
Tor Eivind Johansen
Forbundsleder Norsk Revmatikerforbund