Hopp til innhold
Forside / / Landsmøtet innledes med faglig forelesning
Støtt oss

Landsmøtet innledes med faglig forelesning


Skrevet av: Anna Fryxelius / Publisert: 02.10.2021 / Oppdatert: 02.10.2021


Professor Ingvild Kjeken takkes med en blomsterbukett av NRFs Forbundsleder Tor Eivind Johansen etter å ha holdt Eimar Munthes minneforelesning på NRFs 29. landsmøte

Professor Ingvild Kjeken takkes med blomsterbukett av NRFs Forbundsleder Tor Eivind Johansen

Norsk Revmatikerforbunds 29. ordinære landsmøte ble innledet på Thon Hotell Oslo Airport fredag 1. oktober med Eimar Munthes Minneforelesning. Professor Ingvild Kjeken fra Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) holdt forelesningen, som het «Revmatikere før, nå og i fremtiden».

Professor Kjeken innledet med et historisk tilbakeblikk over utviklingen innen revmatologien. Hun så tilbake til forrige århundrets behandling med leireinnpakninger og varme bad, der revmatikere ble lagt i gips for å holde leddene i ro. Hun fortalte videre hvordan feltet har forandret seg med ny kunnskap.

Fra 1985 da Kjeken begynte sin karriere som ergoterapeut ved den nyåpnede Avdelingen for Revmatologi ved Diakonhjemmet Sykehus har det skjedd en rivende utvikling.

Professor Kjeken fremhevet hvordan det medisinske miljøet tidligere trodde at det var viktig at ledd med betennelse ikke måtte belastes – derfor fikk pasientene beskjed om å hvile mye. Da man begynte å forske på effekten av ulik behandling ble det klart at pasientene faktisk fikk bedre funksjonsevne med trening enn med hvile. I dag reflekterer behandlingen av inflammatoriske leddsykdommer denne nye kunnskapen. Det anbefales ikke bare lett aktivitet for å vedlikeholde bevegelse – men intensiv trening som kan dempe sykdomsaktivitet.

Nye medisiner kan også bremse sykdomsutviklingen i større grad – mens tidligere behandling var mer reaktiv og fokuserte på å dempe symptomer eller å erstatte ødelagte ledd.

Men fortsatt er det mange pasienter som ikke har god effekt av medisiner. De biologiske medisinene som kan gjøre så stor forskjell ved inflammatorisk leddsykdom, fungerer ikke for alle. Derfor er det spesielt viktig at det fortsatt skal finnes et bredt tilbud med behandling og tilgang til kunnskapsbasert og effektiv rehabilitering.

Artrose er den leddsykdommen som øker mest

Videre fortalte Professor Kjeken om utvikling av behandling for artrose. Her har det vært et problem at det er lite kunnskap ute blant fastlegene og at mange som sliter med artrose ikke får tilgang til oppdaterte behandlingsråd. Nå har brukermedvirkere fra den landsdekkende diagnosegruppen for artrose i NRF bidratt i arbeidet med å utforme en app med navnet Happy Hands, som gjør kunnskapsbasert trening og oppfølgning for håndartrose direkte tilgjengelig for pasientene.

Hva skjer med revmatisk sykdom i fremtiden?

Med utviklingen som har vært de siste 70 årene – er det naturlig å stille spørsmålet: Vil revmatisk sykdom kunne kureres i fremtiden? Fortsatt er det slik at vi ikke vet årsakene til at noen utvikler revmatisk sykdom, men vi vet mer om predisposisjon og dette kan til viss grad utredes.

Professor Kjeken fortalte om mulighetene for å gjøre medisinske undersøkelser som viser sannsynlighet for å utvikle inflammatorisk leddsykdom. Dette er ennå ikke noe som er allment tilgjengelig – og det er usikkert om det vil være positivt å få vite denne typen predisposisjon tidlig i livet.

Den interessante forelesningen ble avsluttet med et tankevekkende spørsmål:

Hvis du som frisk fikk vite at du hadde høy sannsynlighet for å utvikle revmatisk sykdom – ville du ønsket å ta medisiner som kunne forebygget at sykdommen brøt ut?