Hopp til innhold
Forside / Du og diagnosen / Seksuell helse / God seksuell helse styrker både den fysiske og psykiske helsen
Støtt oss

God seksuell helse styrker både den fysiske og psykiske helsen


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 08.01.2024 / Oppdatert: 08.01.2024


Det snakkes sjelden om seksuell helse under legekonsultasjoner. Å leve med kroniske sykdommer, smerter og fatigue, kan gi utfordringer for samliv og seksualitet. Mer kunnskap og åpenhet gjør det lettere å finne løsninger for den enkelte.

Tekst av Tone Størseth Moksnes, sexolog, sykepleier og jordmor 

De fleste av oss er kjent med at vi har en fysisk og psykisk helse. Men vi tenker kanskje ikke på at vi også har en seksuell helse? Man kan si at disse er tre sider av samme sak, fordi de alle påvirker hverandre. Har man god seksuell helse, bedres også den fysiske og psykiske helsen. Et sunt og godt seksualliv er viktig for god helse – og god helse er viktig for å kunne ha et sunt og godt seksualliv.

Utfordringer med seksuallivet er fortsatt dessverre noe som sjelden eller aldri tematiseres i konsultasjon med helsevesenet.

Mer enn bare sex

Seksualitet er en sentral del av det å være menneske gjennom hele livet, og omfatter mye mer enn samleie og seksuell aktivitet. Det handler også om vår identitet, seksuelle orientering, erotiske liv, glede, intimitet og reproduksjon. Seksualitet oppleves og uttrykkes i våre tanker, fantasier, følelser, lyster, tro og verdier, og gjennom atferd, tradisjoner, roller og relasjoner. Seksualiteten vår er i stadig endring gjennom livet, og kan påvirkes av både indre og ytre faktorer.

Seksuell helse beskrives som «fysisk, mentalt og sosialt velvære relatert til seksualitet». God seksuell helse er en ressurs som er med på å gi oss trivsel og holde oss friske, den er en beskyttelsesfaktor som fremmer livskvalitet og mestringsferdigheter. Dersom man har positive holdninger og følelser knyttet til egen kropp og seksualitet, bidrar det til en tryggere seksuell identitet og sunnere handlingsmønstre. Motsatt gjør dårlig seksuell helse oss mer utsatt for mistrivsel og sykdom, det kan gi oss et negativt selvbilde og bidra til at vi tar dårligere valg for oss selv.

Smerte og fatigue er ingen boost for sexlysten

De fleste revmatiske sykdommer og behandlingen av dem, kan påvirke seksualiteten direkte eller indirekte, i kortere eller lengre tid, noe som kan påvirke sykdomsmestring og livskvalitet negativt. Smerter, nedsatt fysisk funksjon, fatigue, stivhet og mindre mobilitet er kjente faktorer som kan legge en demper på den seksuelle aktiviteten. Også bivirkninger av medisiner, som for eksempel kvalme, kan påvirke seksualiteten negativt. I tillegg kan sykdom også gi psykiske reaksjoner som motløshet, angst, lav selvfølelse og endret kroppsbilde. Alle disse reaksjonene kan også gi utfordringer med seksualitet og samliv.

Smerter og lite overskudd er ingen boost for sexlysten. Ofte kan man kjenne på at man ikke strekker til, og mange har dårlig samvittighet for ikke å innfri til forventingen man kanskje tror partner har. Mange med revmatisk sykdom erfarer at selvbildet kan få seg en knekk.  Man kjenner at man ikke føler seg like attraktiv som før, kanskje man ikke greier å gjøre de samme tingene som før, og kjenner på en utilstrekkelighet.

Kroniske smerter, vonde ledd, og en stadig følelse av å være trøtt kan virke nedbrytende på krefter og humør. I perioder hvor berøring og nærhet medfører smerte, kan seksuallivet vanskelig oppleves som positivt. Det spontane og lystbetonte seksuallivet oppleves kanskje urealistisk?

Snakkes lite om

Utfordringer med seksuallivet er fortsatt dessverre noe som sjelden eller aldri tematiseres i konsultasjon med helsevesenet. Det er derfor ikke så lett som pasient å få hjelp til å løse slike utfordringer når man ikke får informasjon om slike ting. Det er heller ikke så lett å ta det opp selv, når det ikke er et naturlig er et tema som tas opp når du er hos legen eller sykepleieren. Men det er jo slik med dette som det meste av andre ting vi får informasjon om som handler om sykdommen – jo mere vi vet og får støtte og forståelse for – jo lettere er det å forholde seg til det og finne gode løsninger som passer for den enkelte.

Det handler om kunnskap og innsikt, det handler om trygghet og håp, det handler om å se mulighetene fremfor problemene, det handler om kommunikasjon, det handler om deg og dine valg. Har du den kunnskapen og de verktøyene du trenger for å løse de utfordringene du kjenner på og opplever i ditt liv som handler om seksualitet?

Husk at en sunn og positiv seksualitet er en ressurs som kan bidra til mestringstro og god livskvalitet.

Denne teksten ble først publisert i NRFs medlemsblad i desember 2023. 

Du finner mer informasjon om Tone Størseth Moksnes på www.hverdagssexologen.no og på Instagram @hverdagssexologen.