Hopp til innhold
Forside / Du og diagnosen / Seksuell helse
Støtt oss

Seksuell helse

Seksuell helse med revmatisk sykdom er en kampanje med hensikt å ufarliggjøre og normalisere tematikken seksuell helse for personer med revmatisk sykdom.

Kampanjen er et samarbeidsprosjekt mellom NRF og sexolog Tone Størseth Moksnes.

Moksnes er utdannet sykepleier, jordmor, har mastergrad i sexologi og videreutdanning i revmatologi. Hun har lang erfaring på feltet og har blant annet jobbet ved Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR). Hun jobber nå som sexolog under navnet Hverdagssexologen og tilbyr digitale konsultasjoner.

Du kan se alle innleggene i denne kampanjen på NRFs Instagramkonto.

Hva er seksuell helse?

Seksuell helse kan beskrives slik:

  • God seksuell helse er en ressurs som bidrar til trivsel, holder oss friske og fremmer livskvalitet og mestringsferdigheter.
  • Positive holdninger og følelser til egen kropp og seksualitet bidrar til en tryggere seksuell identitet og sunnere handlingsmønstre.
  • Dårlig seksuell helse gjør deg mer utsatt for mistrivsel og sykdom, kan gi et negativt selvbilde og kan bidra til å ta dårligere valg for deg selv.

Slik definerer Verdens helseorganisasjon begrepet:

Seksuell helse er en tilstand av fysisk, følelsesmessig, mentalt og sosialt velvære relatert til seksualitet. Det er ikke kun fravær av sykdom, dysfunksjon eller funksjonsnedsettelse. Seksuell helse krever en positiv og respektfull tilnærming til seksualitet og seksuelle forhold, herunder muligheten til å ha lystfylte og trygge seksuelle opplevelser, frie for tvang, diskriminering og vold. For å oppnå og opprettholde seksuell helse må det enkelte individs rettigheter respekteres, beskyttes og oppfylles.