Hopp til innhold
Støtt oss

Selvbilde


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 08.01.2024 / Oppdatert: 08.01.2024


Selvbilde handler om hvordan du vurderer og tenker om deg selv, både positive og negative tanker.

Selvbildet påvirkes av måten du tolker tilbakemeldinger og respons fra menneskene rundt deg. Det er en viktig del av den fysiske, psykiske og seksuelle helsen.

Selvbildet ditt består av ulike deler:

 • Hvordan du oppfatter deg selv
 • Hvordan du tror andre oppfatter deg
 • Hvordan du selv ønsker å være

Selvbilde, selvfølelse og selvtillit

Selvbilde, selvfølelse og selvtillit er ord som ofte brukes om hverandre, men som har noe ulik betydning:

 • Selvbilde handler om hvordan du vurderer deg selv
 • Selvtillit handler om tro på egne evner, og hva du tror du kan klare
 • Selvfølelse er den grunnleggende opplevelsen man har av egen verdi, og hvordan man føler seg i samspill med andre mennesker

Et dårlig selvbilde kan påvirke selvfølelsen og selvtilliten negativt. Selvbildet kan påvirkes av sykdom, smerter, tidligere traumer, endret utseende og funksjon. Kronisk sykdom tar ofte mye plass og setter spor, både fysisk og psykisk. Det kan gi negative tanker om deg selv og egen kropp, og en følelse av å være mindre attraktiv. Mange strever med å føle seg bra nok. Slike tanker kan påvirke seksualiteten negativt, og kan føre til et mindre aktivt og tilfredsstillende seksualliv.

Hvordan få et bedre selvbilde?

– Og kanskje også et bedre seksualliv?

 • Snakk vennlig til deg selv
 • Utforsk kroppen din og finn ut hva du kan og liker
 • Fokuser på mulighetene fremfor begrensninger
 • Behold troen på deg selv
 • Gå ut av komfortsonen og prøv noe nytt
 • Være åpen, sårbar og ærlig overfor deg selv og andre

Er du bevisst på din egen selvfølelse, selvtillit og selvbilde?

Kilde til teksten: Aaberge, A. & Aanesen, K. H. Selvbilde. Nasjonal Digital Læringsarena (ndla.no).