Hopp til innhold
Forside / nyheter / NRF applauderer Høyres valgløfter
Støtt oss

NRF applauderer Høyres valgløfter


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 09.08.2017 / Oppdatert: 17.10.2023


Forbundsleder i NRF, Jan Grund, berømmer Høyre for lovnad om pakkeforløp og helhetlig pasientforløp. Grund viser til Høyres «10 helseløfter for å skape pasientenes helsetjeneste» som ble lansert mandag.

Forbundsleder og helseprofessor Jan Grund, fikk mandag morgen en tipstelefon fra Høyres stortingsgruppe om at Erna Solberg skulle presentere nye valgløfter innen helse. Han gleder seg over Høyres utspill «10 helseløfter for å skape pasientenes helsetjeneste». Han trekker spesielt frem pakkeutstpillet. – Ved å få konkretisert et pakkeforløp innen rehabilitering for våre kronikere med revmatisme, muskel- og skjelettplager, vil det endelig kunne komme på plass en viktig og helhetlig helsetjeneste for en av Norges største pasientgrupper. Denne gruppen faller ofte mellom blålysmedisinen og eldreomsorgen. Pakkeforløptankegangen er en god modell for å få en pasientorientert og effektiv helsetjeneste. Gode behandlingsforløp for revmatiske sykdommer krever at vi har prosesser fra før det stilles en medisinsk diagnose, til dialog med fastlegen og oppfølging i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Jeg er svært glad for at statsministeren i dag legger frem et helseløfte om å innføre helhetlig pakkeforløp for mennesker med muskel- og skjelettplager slik NRF har jobbet aktivt for å få til, sier Jan Grund.

Jan Grund, Forbundsleder i NRF

«Pasienten i sentrum»

– Det er sterk sammenheng mellom helseministerens formulering om «Å skape pasientens helsetjeneste» og NRFs formulering om å gjøre revmatikerne til «gode helseministre i egne liv og å gjøre helseministeren god». For at pasienter/brukere skal ta mer aktivt ansvar for egen situasjon stilles det store krav til dialogprosesser mellom pasienter/brukere og helsepersonell. Gjennom vår pakkeforløpmodell har vi beskrevet hvordan dette skal gjøres på muskel- skjelettfeltet. Det dreier seg om å få til et godt samspill mellom spesialisthelsetjenesten, fastlegen og de øvrige kommunale tjenestene og de ulike brukergruppene. Gjennom Høies formulering om pasientens helsetjeneste og «pasienten i sentrum» ble dette endret til en mer konkret politikk hvor pasienter og pårørende skal være aktive deltakere i egen behandling. Det å lage pakkeforløp er en fin metode for å få dette til. Dette er bra! sier helseprofessor Grund.

Helseministeren lyttet til NRF

– Ved å lage helhetlige rehabiliteringsforløp, settes pasienten i sentrum. Det vil det blir tydeligere ansvarsforhold mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Det er slik vi skaper fremtidens helsevesen. Det har vært viktig for NRF å være en løsningsorientert brukerorganisasjon som aktivt påvirker og samarbeider med helsepolitikere og helseprofesjonene for å finne nye, gode løsninger for våre medlemmer. Vi er glad for at NRFs innspill, blant annet vår «Rapport om helhetlige pasient- og brukerforløp innen rehabilitering» som er tatt frem av Sintef på oppdrag av NRF, har blitt brukt av Helseministeren for å skape nye gode løsninger, sier Grund. Han påpeker at NRF støtter flere andre punkter i Høyres valgkamputspill i dag, og trekker spesielt fram punktene om redusert ventetid, utvidet fritt behandlingsvalg, moderne IKT-løsninger i helsevesenet og styrket pasientforeninger. NRF er en av Norges største pasientforeninger og er spesielt opptatt av brukermedvirkning.

Spent på Arbeiderpartiet

-NRF er spent på hva de andre partiene kommer med av helseutspill nå i valgkampen. Ap vurderer ny helsereform, og vi gleder oss til å diskutere helsepolitikk med de politiske partiene på Arendalsuka, sier forbundslederen i NRF. NRF setter fokus på både pasientforløp og ventetid under sine arrangementer på Arendalsuka i år. NRF er partipolitisk uavhengig, og en vaktbikkje i forhold til alle politiske partier. Vi følger med og er «på» i forhold til alle politiske utspill som rammer våre grupper.

NRF Landsmøtes politiske resolusjon

NRF gjennomførte Landsmøte i helgen. Der vedtok de en ny politisk resolusjon som også innbefatter helhetlig pasientforløp og kortere ventetid. Les om den politiske resolusjonen her.