Hopp til innhold
Forside / nyheter / NRF vil beholde diagnoselisten
Støtt oss

NRF vil beholde diagnoselisten


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 06.09.2016 / Oppdatert: 06.09.2016


Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ønsker å avvikle sykdomslisten for fysioterapiordningen (den såkalte diagnoselisten). NRF ønsker en gjennomgang av dagens ordning, og vi jobber nå med tilsvar på høringen som er ute.

Diagnoselisten består i dag av om lag 100 diagnoser som gir rett til fri fysioterapi. HOD ønsker å avvikle ordningen, og som alternativ innføre automatisk frikort for egenandelstak 2, samt senke taket fra 2.650,- til 2.000,- kroner.

Hvorfor går NRF mot regjeringens forslag?

Mange kronikere er helt avhengig av fysioterapi for å kunne opprettholde sitt funksjonsnivå. NRF mener utgiften til fysioterapi ikke bør belastes den enkelte pasient.

– Dette vil bli en ekstrautgift for våre medlemmer. De har i utgangspunktet høye utgifter til helsetjenester, så dette er urimelig. Det burde ikke være så vanskelig å forstå at personer som lever med alvorlige, kroniske sykdommer har økte utgifter til behandling og hjelpemidler i hverdagen. Mennesker med kroniske sykdommer må inkluderes mer og ikke ekskluderes ved å påføres enda flere utgifter, sier generalsekretær Tone Granaas i NRF.

NRF-sjef Tone Granaas står på barrikadene for å ivareta medlemmenes interesser.

NRF-sjef Tone Granaas står på barrikadene for å ivareta medlemmenes interesser.

NRF foreslår andre tiltak

HOD argumenterer med at dagens ordningen ikke er en god løsning. De trekker fram at enkelte grupper som er innenfor diagnoselisten ikke har et behov for fysioterapi, mens andre grupper som står utenfor diagnoselisten trenger fysioterapi.

NRF mener at det bør tas en gjennomgang av hele lista, framfor å fjerne den. Dette bør HOD gjøre i samarbeid med FFO og pasientorganisasjonene. NRF jobber nå med vårt tilsvar på forslaget fra HOD. Vi har gjort et grundig forarbeid med innspill fra tillitsvalgte og medlemmer for å sikre at vårt høringssvar til HOD er basert på medlemmenes meninger. Les mer om dette viktige interessepolitiske arbeidet på NRFs sider her.

Delta på aksjon

NRF oppfordrer våre medlemmer til å delta på postkortaksjonen «Nei til fjerning av diagnoselisten». Aksjonen er startet av ”grasrota” i NRF og du kan delta på Facebook eller med postkort. Her kan du si din mening direkte til helseminister Bent Høie!