Hopp til innhold
Forside / nyheter / NRFs eget behandlingssted i Spania konkurs – hva skjedde egentlig?
Støtt oss

NRFs eget behandlingssted i Spania konkurs – hva skjedde egentlig?


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 25.07.2020 / Oppdatert: 17.10.2023


Reuma-Sol behandlingssenter like utenfor Alicante i Spania, er slått konkurs. Behandlingssenteret er eid av NRF og skulle ha feiret 20 års-jubileum til høsten. Pengene tok slutt. Hva skjedde egentlig?

Kjerstin Fjeldstad, NRFs forbundsleder, var en av dem som dro til Spania og så eiendommen før den ble kjøpt.

– Det var kommet opp en ide om at NRF skulle kjøpe et sted i Spania. Alle visste at varme var godt for revmatikere og hva ville være bedre for norske revmatikere enn å ha et eget sted i solen i regi av NRF? Vi fikk tips om denne eiendommen som var til salgs og dro en gjeng ned for å se, minnes hun.

– Det var nedslitt og overgrodd, men vi så mulighetene og hadde pengene, forteller Kjerstin. Med til historien hører det at på slutten av 90-tallet, var det et helt annet marked for denne type steder.

– Det var få steder som tilbød behandling og et sted som både var hotell og behandlingssted med fysioterapi og treningsfasiliteter var en stor nyhet. Vi så inntjening i dette den gangen, sier Fjeldstad.

Det ble gjort en stor jobb for å bygge et moderne behandlingssenter, leiligheter og hotell.

Nå er pengene slutt både i Norge og i Spania og Reuma-Sol er slått konkurs. Hvordan kunne det gå så galt?

– Det er ikke vanskelig å svare på det, vi er for mange som har gjort noe vi ikke kan, sier hun raskt. Og forklarer videre. – Vi var fulle av pågangsmot og kjempeentusiastiske. Behandlingssenter i Syden var vår store kongstanke. Dette er selvsagt et godt utgangspunkt, men i etterpåklokskapens lys ser vi at vi evnet ikke å også tenke business og inntjening, sier hun i dag.

For selv om mange har vanskelig for å erkjenne det, er det et faktum at Reuma-Sol behandlingssenter har gått svært lite i pluss gjennom årene. Tallene viser et overskudd i 2012 og det er også enkeltmåneder der det er noen kroner i pluss. På 20-års drift er ikke det noe som vil imponere en hardbarket business-strateg. Senteret har dermed greid å holde seg flytende fordi NRF har gått inn med penger når det virkelig har røynet på.

– Et NRF i ryggen med god økonomi har vært et tveegget sverd. Det har reddet Reuma-Sol på den ene siden, men det har samtidig vært for lett å betale regningene fra Norge.

Koronaen ble den berømte dråpen som fikk begeret til å renne over. Behandlingssenteret ble helt uten inntjening fordi gjestene uteble. NRF hadde overført til sammen seks millioner kroner i 2018/2019. Forbundet var selv rammet av koronasituasjonen i den forstand at mye aktiviteter måtte legges på is, og det var usikkerhet knyttet til hva dette ville bety for medlemsutvikling og ulike statlige støtteordninger, og dermed den økonomiske situasjonen framover.

Med til bakgrunnen hører at NRF hadde begynt en gjennomgang av all virksomheten i 2019. Det ble svært fort klart at forbundet trengte en omfattende omstilling og fornyingsprosess. Opp på bordet kom også en mer krevende økonomisk situasjon enn mange var klar over. Det ble gjort innstramminger der det var mulig, også på antall stillinger. Følgen av det var at NRF ikke kunne betale regningene for å opprettholde driften på Reuma-Sol når situasjonen ble slik den ble med Covid-19.

Da styret for Reuma-Sol så hvordan utviklingen i henhold til kanselleringer på grunn av Covid-19 ble, begjærte de oppbud for selskapet til spanske myndigheter. Konkursen var dermed et faktum.

Ideene til løsninger var mange, som utleie til andre, salg av eiendommen, å hente inn investorer som kunne gå inn med friske penger osv. Mange har i etterkant av konkursen vært oppgitte fordi NRF ikke solgte eiendommen eller fikk inn en pengesterk investor som hadde tro på prosjektet.

– Det er fortsatt det som er tanken. I denne sammenhengen er det viktig å være klar over at Reuma-Sol er organisert i to selskap. Det ene er et eiendomsselskap, som eier eiendommene der behandlingssenteret og hotellet drives. Det andre er et driftsselskap, som drifter senteret og hotellet. Driftsselskapet betaler leie til eiendomsselskapet. Det er driftsselskapet som er slått konkurs, eiendomsselskapet «lever» fortsatt. Gjennom eiendomsselskapet håper vi å få til en løsning på sikt, forklarer Kjerstin Fjeldstad.

– Men det var altså ikke mulig  å opprettholde driften på et Reuma-Sol uten gjester, samtidig som  vi lette etter en løsning. Det var verken kø av pengesterke investorer, nye leietagere eller mulige kjøpere. Det ville tatt mye tid å få til en sånn løsning. Da vi så hvor mye penger vi måtte ut med for å holde driftsselskapet i gang samtidig som vi lette etter en utvei, ble det veldig klart at vi måtte gå via en konkurs i driftsselskapet. Det er selvsagt også stor usikkerhet knyttet til situasjonen. Hva om det ikke kommer noen som ville kjøpe eller den pengesterke investoren uteblir?

– Jeg vil beklage situasjonen overfor medlemmer som har sett på Reuma-Sol som sitt annet hjem. Samtidig er det klart at vi ikke greide å utforme et tilbud som var attraktivt for større grupper av medlemmer i NRF: for hadde flere av medlemmene våre brukt senteret, hadde inntjeningen vært større og enden på visa kunne blitt annerledes, sier Kjerstin Fjeldstad.

Nå skal vi fortsette omstillingen av NRF og utvikle forbundet til et å bli et kraftsenter for et godt og målrettet tilbudet til alle medlemmene i Norge, gjennom alle foreningene vi har rundt om i landet. Jeg ønsker at NRF skal bety en forskjell for alle medlemmene, avslutter forbundsleder Kjerstin Fjeldstad.

Lurer du på mer om Reuma-Sol? Les mer her.