Hopp til innhold
Forside / nyheter / Ny behandlingsstrategi gjør leddgiktpasienter symptomfrie
Støtt oss

Ny behandlingsstrategi gjør leddgiktpasienter symptomfrie


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 18.08.2016 / Oppdatert: 18.08.2016


Forskere ved Diakonhjemmet Sykehus har utviklet en ny behandlingsstrategi som gjør to av tre ny-diagnostiserte leddgiktpasienter symptomfrie. – Dette viser hvor viktig det er å satse på forskning, sier generalsekretær Tone Granaas i Norsk Revmatikerforbund.

Haavardsholm Espen mai 2016,

– Dette er oppsiktsvekkende gode resultater. Behandlingsstrategien vi har brukt i dette forskningsprosjektet viser at to av tre pasienter blir tilnærmet symptomfrie. Før vi startet denne studien var det kun en fjerdedel av pasientene som oppnådde liknende resultater, sier overlege og professor, Espen A. Haavardsholm ved Diakonhjemmet Sykehus.

Han har ledet forskningen, som denne uken ble publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet BMJ (tidligere British Medical Journal).

– Dette er selvfølgelig en stor anerkjennelse, og bidrar til å sette denne typen forskning på kartet, sier Haavardsholm.

Tidlig behandling og tett oppfølgning

Nøkkelen til suksessen har vært at pasienten kommer tidlig til behandling og at hver pasient får tett oppfølging kombinert med individuelt tilpasset aggressiv medisinering. Forskerne har laget et ”trappetrinnsopplegg” for medisineringen av pasientene hvor legen trapper opp medisindosen til neste nivå eller endrer medikament dersom pasienten ikke har tilstrekkelig effekt av behandlingen.

– Målet med behandlingen var at pasienten ikke skulle ha noen tegn eller symptomer på aktiv leddgikt, sier Espen A. Haavardsholm.

Det ble forsket på pasienter med ny leddgiktdiagnose denne gangen, men Haavardsholm ser også for seg at dette kan være nyttig for de som allerede har hatt sykdommen en stund.

– Denne behandlingsstrategien er utviklet for de som har en helt ny diagnose, men en noe mindre aggressiv tilnærming med den samme strategien vil også være aktuell for leddgiktpasienter med lengre sykdomsvarighet, forteller han.

Store gevinster

Pasientene som deltok i studien rapporterte økt livskvalitet, betydelig mindre smerter og bedre fysisk funksjon. I siste halvdel av studien rapporterte pasientene et smertenivå på linje med gjennomsnittet for en frisk befolkning. Foreløpige resultater indikerer også at sykefraværet på slutten av studien er tilnærmet likt landsgjennomsnittet.

Behandling raskt tilgjengelig

– Vi har her brukt allerede kjente medisiner, og har utviklet en strategi med ni trappetrinn. Med tett oppfølging ser vi ingen tendens til økte bivirkninger av en noe mer aggressiv medisinsk behandling, så vi regner med at denne behandlingstrategien vil kunne implementeres raskt ved revmatologiske avdelinger rundt i landet, forteller Haavardsholm. Behandlingsstrategien fra ARCTIC-studien vil nå bli utgangspunkt for en ny nasjonal prosedyre i regi av Norsk Revmatologisk Forening for utredning, behandling og oppfølgning av pasienter med leddgikt.

Viktig forskning

Norsk Revmatikerforbunds Forskningsfond var den første bidragsyteren til dette prosjektet, og generalsekretær i NRF, Tone Granaas, er ikke i tvil om at det er viktig å fortsatt satse på forskning på revmatiske sykdommer.

– Dette er fantastisk hyggelige resultater og viser hvor viktig det er å satse på forskning, og at midler fra Norsk Revmatikerforbund utgjør en viktig forskjell sier Granaas.

– Disse resultatene vil gi mange mennesker økt livskvalitet og aktive liv, spare enkeltmennesket for lidelser, og  også ha stor samfunnsøkonomisk nytte. Vi i NRF håper derfor at dette kan heve statusen og være en motivasjon for å bevilge mer penger til forskning på muskel- og skjelettsykdommer, sier Granaas.

 

Søk midler til forskning gjennom NRFs Forskningsfond:

Utlysning av forskningsmidler

 

Les hele pressemeldingen fra Diakonhjemmet her

 

Les artikkelen i BMJ her