Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Oppland / Fjerning av tilskudd til organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Støtt oss

Fjerning av tilskudd til organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne


Skrevet av: Oppland / Publisert: 01.12.2022 / Oppdatert: 01.12.2022


Fjerning av tilskudd til organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne

I forslag til nytt fylkesbudsjett 2023 til 2026 for Innlandet fylkeskommune, foreslås det å fjerne tilskuddet til organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Fylkesstyret i NRF Oppland reagerer sterkt på forslaget og har sendt brev til fylkesutvalget og fylkestinget hvor de ber om at forslaget ikke vedtas.

Brevet til Fylkestinget kan du lese her.

67.000 innbyggere lever med funksjonsnedsettelse i Innlandet, og NRF Oppland skaper møteplasser for over 1400 av disse. Vi har medlemmer i alderen 6 til 98 år, og har et stort spenn i aktiviteter og møteplasser for ivaretakelse av våre medlemmer, pårørende og andre interesserte. Vi jobber for bedre trenings- og behandlingsmuligheter, og deltar som brukermedvirkere både kommunalt, fylkeskommunalt, i spesialisthelsetjenesten, NAV og forskningsmiljøer. Vi jobber med å sette våre medlemmer i stand til å være gode bidragsytere i planarbeid og høringsrunder. Vi har hundrevis av frivillige som yter stor, gratis innsats for å forebygge og bekjempe revmatiske-, muskel- og skjelettplager og å skape gode møteplasser for målgruppen vår.

Det er derfor viktig at fylkespolitikerne reverserer kuttforslaget, da dette vil berøre de menneskene som er blant de som har minst i fylket vårt. 1 av 5 mennesker har muskel- og skjelettplager. Blant våre medlemmer er det mange på minstepensjon, sykepenger og i arbeidsavklaringstiltak. Våre aktiviteter stimulerer til deltakelse, mestring og å heve kompetansen om sin egen helse. Fylkeslaget og våre lokallag driver forebyggende trening og undervisning, mestringskurs og likepersonaktiviteter. Blir tilskuddet borte, vil dette gå ut over aktivitetsnivået.

I årene fremover vet vi at det ikke vil være nok helsepersonell i helsetjenestene, og at frivilligheten vil være et viktig supplement til det offentlige. Derfor er det ekstra skuffende om midlene til frivilligheten strykes. Vi kan ikke bare øke egenfinansieringen gjennom økt medlemskontingent eller deltakeravgift, da mange av våre medlemmer ikke har økonomi til dette grunnet sin helse.

Derfor oppfordres politikerne til å beholde støtteordningen. Vi håper også at fylkeskommunen vil jobbe enda tettere med de frivillige organisasjonene for mennesker med nedsatt funksjonsevne, for å stimulere til bedre folkehelse og økt livskvalitet.