Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Trøndelag Sør / Behandlingsreiser i utlandet og Frank Laugens reisefond
Støtt oss

Behandlingsreiser i utlandet og Frank Laugens reisefond


Skrevet av: Trøndelag-Sør / Publisert: 06.04.2016 / Oppdatert: 10.12.2018


INFO FRANK LAUGENS REISEFOND HØSTEN 2018 !

Til alle potensielle brukere av Frank Laugens Reisefond.

I år har det oppstått en helt ny situasjon, da det er et vesentlig større søkerantall enn vi har opplevd tidligere.
Dette betyr at vi ikke har nok midler tilgjengelig iflg reglene til å følge opp tidligere praksis med kr. 3000,- pr søker.
Da det er første gang dette hender, ble året startet som tidligere med utbetalinger ved innrapportering av gjennomførte turer. Det oppsto da et problem ved at en endring av denne praksis ville slå uheldig ut ved forskjellsbehandling på de som søkte / reiste tidlig og sent på året.
For å unngå dette har styret vedtatt å utbetale tradisjonell støtte til alle godkjente / innrapporterte søknader i 2018.
Dette vil skape et merforbruk i 2018 som det må kompenseres for i 2019. Vi må også anta at søkerantallet forblir på et høyt nivå fremover, slik at praksis med utbetaling umiddelbart etter innrapportert behandlingstur ikke kan opprettholdes.
DET BETYR AT DET FOR 2019 VIL BLI AVVENTET MED ALLE UTBETALINGER TIL VI HAR OVERSIKT OVER FONDETS AVKASTNING.

MVH
Styret for Frank Laugens Reisefond

Helge Tiller Leder

 

Frank Laugens reisefond
er et fond som har som formål å yte tilskudd til reise/opphold og behandling til reelt behandlingssted for medlemmer av Norsk Revmatikerforening, bosatt i Trøndelag Sør (tidligere Sør-Trøndelag). Fondet dekker inntil kr. 3000,- pr. år for medlemmer bosatt i Trøndelag Sør (tidligere Sør-Trøndelag fylke.)

Vedtektene til fondet kan du lese her:

 Vedtekter Frank Laugens reisefond, revidert 18.3 2018

Du finner søknadsskjema her:

Søknadsskjema for økonomisk støtte fra Frank Laugens reisefond, 2018 – word

Søknadsskjema for økonomisk støtte fra Frank Laugens reisefond,  2018 – pdf

 

 

Her kan du lese om HELFO og refusjon for utenlandsbehandlinger:

Mindre refusjoner fra utlandsbehandling