Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Troms / Saksliste og dokumenter til Troms fylkeslags årsmøte 2019
Støtt oss

Saksliste og dokumenter til Troms fylkeslags årsmøte 2019


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 06.03.2019 / Oppdatert: 14.03.2019


Saksliste til årsmøte i Troms fylkeslag 2019

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av dirigent

3. Valg av protokollførere

4. Valg av tellekorps

5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførerne

6. Styrets årsberetning 2018 med rapporter fra tillitsvalgte
Årsberetning Troms Fylkeslag 2018
Rapport Økonomi 2018
Årsrapport for likepersonsarbeidet 2018
LP notat årsregnskap 2018
Rapport fra fylkesstudieleder
års rapport F.DIAGNOSEKON. lupus 18
Rapport Fylkesdiagnosekontakt fibromyalgi 2018

7. Regnskap med revisjonsberetning 2018
Årsresultat.2018.v2
Balanse.2018.v2
Kasserer – uttalelse
Revisjonsrapport

8. Fastsettelse av honorarer og godtgjørelser for tillitsvalgte
Forslag til Honorarer, tlf,data, reiseutgifter

9. Fastsettelse av driftstilskudd fra lokallagene for 2019

10. Handlingsplan for 2019
Forslag til handlingsplan i Troms fylkeslag 2019
Handlingsplan for Likepersonsarbeidet 2019

11. Budsjettforslag for 2019
Forslag til budsjett for 2019

12. Valg av styre
valgkomiteen_innstilling_aarsmote2019_tromsfylkeslag

13. Valg av to revisorer eller én fagrevisor

14. Valg av delegater til landsmøtet

15. Valg av valgkomité

Klikk på lenkene for å laste ned dokumentene tilhørende hver sak. Denne siden vil bli oppdatert med saksdokumenter der dette mangler når disse er klare.