Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Østfold / Takk Olav Thon ! Forskning på muskel- og skjelettplager er på tide..
Støtt oss

Takk Olav Thon ! Forskning på muskel- og skjelettplager er på tide..


Skrevet av: Østfold / Publisert: 07.11.2019 / Oppdatert: 18.05.2020


Takk Olav Thon !  Forskning på muskel- og skjelettplager er på tide..

Revmatikerforbundet registrerer at Olav Thon skal opprette en ny stiftelse som skal bidra til forskning på muskel- og skjelettplager. Det er en fantastisk velkommen stiftelse!

På NRF programmet Torp onsdag 6/11 fortalte forretningsmannen Olav Thon at en ny opprettet stiftelse skal se dagens lys. Her skal det vesentlige av inntektene gå til forskning på muskel- og skjelettplager. Olav Thon uttaler at han ser klart at dette er et nedprioritert område i helsevesenet!  Det er disse plagene som koster staten, alle stater, milliarder i sykepenger og fravær i arbeidslivet. Det er merkelig lite prioritert i det offentlige forskningsapparatet.

Olav Thon setter av èn  (1) milliard til formålet og at det meste skal investeres i eiendom som han håper vil gi en årlig avkastning på 100 millioner kroner i året. Det meste skal deles ut til internasjonal forskning.

Dette er velkomne forskningsmidler. Vi takker deg for at du setter dette på dagsorden, Olav Thon!

Revmatikerforbundet lanserte nylig REMUS rapporten,- en ny samfunnsøkonomisk rapport om revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettplager i Norge. I rapporten beregnes kostnader for disse til 89 milliarder kroner i året, fordelt på behandlingskostnader og trygdeutgifter ( sykepenger og trygd). I tillegg kommer sykdomsbyrden,- det vil si helsetapet den enkelte har ved redusert livskvalitet og tapte leveår. Det beregnes at dette til sammen utgjør summen på 255 milliarder kroner i tapte samfunnskostnader.

Se hele REMUS rapporten her.

REMUS – Vondt i ryggen koster flesk!

En riktig god jul til deg, Olav Thon !

Med hilsen fylkessekretæren i NRF Østfold.