Hopp til innhold
Forside / Om NRF / Våre prosjekter / Utdanning av digitale helseveiledere
Støtt oss

Utdanning av digitale helseveiledere


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 12.04.2024 / Oppdatert: 12.04.2024


Høsten 2023 inngikk Norsk Revmatikerforbund et samarbeid med ABEL Technologies om å bidra i utdanningen av digitale helseveiledere.

ABEL Technologies er et norsk helseteknologiselskap som utvikler teknologi, nettverk og metoder for å tilgjengeliggjøre effektiv helseveiledning til en bærekraftig pris.

Samarbeidet innebærer at NRF holder to forelesninger hvert halvår for studenter som skal bli digitale helseveiledere. Dette gir NRF muligheten til å bidra i utdanningen gjennom å løfte kompetansen om revmatiske-, muskel-, og skjelettsykdommer til framtidige helseveilederne.

Fra samarbeidsmøte mellom Abel Technologies og NRF i april 2024.

I første halvår av 2024 har NRF levert to digitale forelesninger for første kull med studenter. I forelesningene belyser NRF hvilke utfordringer personer med revmatiske-, muskel-, og skjelettsykdommer har, og hvordan de digitale helseveilederne kan møte disse, slik at resultatet av den digitale helseveiledningen blir best mulig.

Les nyhetssaken om prosjektet. 

Del av et større forskningsprosjekt

Utdanningen av digitale helseveiledere er en del av et større forskningsprosjekt med tittelen «Pilot Helse – Fullskala Pilotering av Grønn Resept». Prosjektet har som hensikt å teste ut hvordan et konkret pakkeforløp med digital helseveiledning kan foreskrives av fastleger, og skape målbar helsegevinst for individet, samt finansielle besparelser for det offentlige.

I prosjektet skal de digitale helseveilederne gjennomføre et utdanningsforløp administrert av ABEL i samarbeid med blant annet NRF. Etter endt utdanning og bestått eksamen, får de sertifisering som digital helseveileder.

Målet med sertifiseringen er å lære studentene ferdigheter og kunnskap som er nødvendig for å lykkes med å veilede individer via digitale plattformer for å skape atferdsendring. Dette inkluderer veiledning rundt metodeutførelse, tverrfaglig samarbeid, helserelaterte emner m.m.

Les mer om ABEL Technologies.