Hopp til innhold
Forside / Om NRF / Våre prosjekter
Støtt oss

Våre prosjekter

Norsk Revmatikerforbund jobber kontinuerlig med prosjekter med mål om å gi mennesker med revmatisk sykdom og muskel- og skjelettplager en bedre hverdag.

Kan jeg leve med det?

Dette prosjektet skal øke helsekompetansen og styrke mestringstroen hos personer med revmatisk sykdom. Gjennom innovativ kunnskapsdeling og en systematisk James Lind Alliance prosess skal de fremste forskerne og legene i landet sammen med erfarne pasienter skape digitale informasjonsprodukter med kunnskapsbasert veiledning.

Frisklivsløftet

Gjennom dette prosjektet vil vårt friskfokuserte mestringskurs «Sykt Aktiv» arrangeres ved og i samarbeid med flere kommunale Frisklivssentraler. Gjennom en evaluering av dette samarbeidet vil det utformes en samarbeidsmodell mellom Norsk Revmatikerforbund og kommunens Frisklivssentraler. Modellen vil videre kunne brukes av frivillige i Norsk Revmatikerforbund og andre pasientorganisasjoner som grunnlag for å fremme et mer samordnet og synlig frisklivstilbud.

Utdanning digitale helseveiledere

Høsten 2023 inngikk Norsk Revmatikerforbund et samarbeid med ABEL Technologies om å bidra i utdanningen av digitale helseveiledere.

Hjerte for varmtvann

Prosjektet skal utvikle et treningsprogram i varmtvann med høy intensitet tilpasset mennesker med revmatisk sykdom og muskel – og skjelettplager. Gjennom prosjektet skal vi utarbeide og utprøve et program, og videre lage et standardisert treningsprogram som vil bli tilgjengelig for bruk av interesserte bassenginstruktører. Gjennom prosjektet ønsker vi å synliggjøre effektene av høyintensiv trening i vann, og hvordan det påvirker risiko for hjerte – og karsykdommer.

Matnyttig

Prosjektet er todelt skal videreutvikle BraMat-konseptet til Helsedirektoratet, men vinkle den mer mot målgruppene; revmatikere og personer med MUSP. Kurstilbudet skal være for medlemmer og ikke-medlemmer, pårørende og helsepersonell, alder fra 16+ år. I del to ønsker vi å tilby alle våre 18 fylkeslag MatNyttig, ved å invitere erfarne likepersoner på kostholdskurs. Likepersonene skal etter kurssamling, holde kostholdskurs i sitt lokallag.