Hopp til innhold
Forside / Om NRF / Våre prosjekter
Støtt oss

Våre prosjekter

Norsk Revmatikerforbund jobber kontinuerlig med prosjekter med mål om å gi mennesker med revmatisk sykdom og muskel- og skjelettplager en bedre hverdag.

Kan jeg leve med det?

Dette prosjektet skal øke helsekompetansen og styrke mestringstroen hos personer med revmatisk sykdom. Gjennom innovativ kunnskapsdeling og en systematisk James Lind Alliance prosess skal de fremste forskerne og legene i landet sammen med erfarne pasienter skape digitale informasjonsprodukter med kunnskapsbasert veiledning.

Frisklivsløftet

Det overordnede målet med Frisklivsløftet er å styrke, synliggjøre og koordinere frisklivstilbudet innen muskel- og skjeletthelse i Norge ved å skape en samarbeidsmodell mellom Norsk Revmatikerforbund (NRF) og kommunens Frisklivssentraler.

Hjerte for varmtvann

Dette prosjektet skal utvikle en høyintensitet treningsprogram i varmtvann for mennesker med revmatisk sykdom og muskel- og skjelettplager. Programmet skal synliggjøre høyintensitet trening i vann og hvordan det påvirker risiko for hjerte- kar sykdom.

 

 • Kan jeg leve med det?

  Kan jeg leve med det?

  Dette prosjektet skal øke helsekompetansen og styrke mestringstroen hos pasienter med en revmatisk sykdom, gjennom utarbeiding av kvalitetssikret kunnskapsbasert materiell hvor brukerkompetanse og mestring står sentralt.

  Konkret skal det utarbeides nye temahefter og faktaark for 10 ulike revmatiske diagnoser. Faktaarkene (brosjyrer) skal tilgjengeliggjøres på revmatologiske poliklinikker over hele landet ved hjelp av informasjonstavler på venterommene. I tillegg skal det lages 13 kortfilmer for distribusjon på nett som sammenfatter oppdatert medisinsk kunnskap og brukerkompetanse om den relevante diagnosen.

 • Frisklivsløftet

  Hensikten med Frisklivsløftet er å styrke, synliggjøre og samordne frisklivstilbudet innen muskel- og skjeletthelse i Norge ved å skape en samarbeidsplattform mellom Norsk Revmatikerforbund (NRF) og kommunens Frisklivssentraler.

  En ordning der NRFs friskfokuserte kurs arrangeres ved og i samarbeid med kommunenes Frisklivssentraler vil systematisere det totale tilbudet til personer som lever med muskel- og skjelettplager, samt bygge opp under satsningen på helhetlige pasientforløp, folkehelse og frivillighetspolitikk. Prosjektet forventes å kunne videreføres ved at samarbeidet mellom NRF og Frisklivssentralene får en permanent ordning, der flere av NRFs frisklivskurs og tilbud innen trening, psykisk helse og kosthold tilbys ved respektive frisklivssentraler.

  Ønsket fremtidsscenario er at dette samarbeidet skal resultere i signert kontrakt mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Norsk Revmatikerforbund (NRF) på et overordnet nivå̊. Videre tenker vi oss at Friklivssentralene kan potensielt ha en koordinerende rolle for alt av kommunens frisklivstilbud, hvor også andre frivillige organisasjoner kan bidra inn. Samarbeidsmodellen vil bli tilgjengelig for alle, også andre pasientorganisasjoner.

 • Hjerte for varmtvann

  Personer med revmatisk sykdom og muskel og skjelettplager har økt helseutbytte av trening med høyere intensitet, men i svært liten grad integrert i varmtvann. I prosjektet vil vi utvikle et standardisert høyintensitet treningsprogram for disse personene. Tanken er å dele de potensielle helseeffektene av høyintensitet knyttet til hjerte- karsykdom, og at det er mulig å gjennomføre høyintensitetstrening i varmtvann over 30 grader. Prosjektet vil potensielt kunne gi håndfaste resultater på at hard trening i vann kan være like effektivt som på land, som etterlyses av både brukere og fagpersonell.

  Les mer om prosjektets gang her

Fant du det du lette etter?

0 1