Hopp til innhold
Forside / Om NRF / Våre prosjekter / Frisklivsløftet
Støtt oss

Frisklivsløftet

Gjennom å skape en samarbeidsplattform mellom Norsk Revmatikerforbund og kommunenes Frisklivsentraler, ser vi for oss å kunne styrke, synliggjøre og samordne frisklivstilbudet innen muskel – og skjeletthelse i Norge.

Frisklivssentralene er en anbefalt kommunal måte å tilby helsefremmende og forebyggende helsetjenester. Gjennom en ordning der det friskfokuserte kurset «Sykt Aktiv» arrangeres ved og i samarbeid med kommunens Frisklivsentraler vil man bidra til et mer samordnet frisklivstilbud. Norsk Revmatikerforbund har i dag en frisklivsprofil, og tilbyr flere kurs og aktiviteter med fokus på fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse. Kurset «Sykt Aktiv» er et mestringskurs hvor deltakerne lærer hvordan man kan tenke og leve friskfokusert samtidig som man lever med kronisk sykdom. Dette lærer man gjennom blant annet å bli kjent med egne energigivende og energikrevende aktiviteter, lære å sette gode helsefokuserte mål, og gjennom verktøy for å gjøre ord om til handling. Etter gjennomført prosjekt ser vi for oss å videreføre samarbeidet mellom Norsk Revmatikerforbund og Frisklivssentralene til en permanent ordning, der kurset Sykt Aktiv og andre aktuelle kurs kan tilbys ved respektive Frisklivssentraler.

Ønsket fremtidsscenario er at dette samarbeidet skal resultere i signert kontrakt mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Norsk Revmatikerforbund (NRF) på et overordnet nivå̊. Videre tenker vi oss at Frisklivsentralene potensielt kan ha en koordinerende rolle for alt av kommunens frisklivstilbud, hvor også̊ andre frivillige organisasjoner kan bidra inn. Samarbeidsmodellen vil bli tilgjengelig for alle, også̊ andre pasientorganisasjoner.