Hopp til innhold
Forside / Om NRF / Våre prosjekter / Tankegods – sykdomsforståelse og mestring
Støtt oss

Tankegods – sykdomsforståelse og mestring

Sykdomsforståelse handler om våre personlige forestillinger og tanker om sykdom. Denne forståelsen spiller en rolle for hvordan vi tilpasser oss og mestrer livet med sykdom og plager. Sykdomsforståelse formes av våre egne erfaringer, informasjon og sosial og kulturell kunnskap. Nye erfaringer kan endre hvordan vi oppfatter egen sykdom.

En person med en muskel-skjelett diagnose kan ha en helt annen oppfattelse av sykdommen eller plagen enn legen eller pårørende eller en annen person med samme diagnose.

Det er ikke nødvendigvis sykdommen i seg selv, men også hvordan pasienten tenker og responderer på den som påvirker mestring av kronisk sykdom og som påvirker utfall som livskvalitet. I de siste femten årene har betydningen av sykdomsforståelse for å forstå og forklare tilpasning og utfall ved sykdom fått økt oppmerksomhet innen muskel-skjelett og revmatologi.

Forskning viser viktigheten av å ta hensyn til sykdomsforståelse, men gir ikke svar på hvordan man kan gjøre det i praksis. Med tankegodsprosjektet ønsker vi å formidle kunnskap som allerede eksisterer, forankret i teori og forskning. Hovedmålet med prosjektet er å øke bevissthet og kunnskap, og bedre kommunikasjon rundt sykdomsforståelse blant personer med MUSSP, likepersoner og helsepersonell. Prosjektet vil utvikle informasjons- og opplæringsmateriell.

 

Her kan du laste ned brosjyre til helsepersonell:

I nettbutikken til NRF (NRF nettbutikk) kan du også bestille eksemplarer fra trykkeri og som deretter sendes deg i posten.

Her kan du laste ned brosjyre for personer med muskel- og skjelettsykdommer

Her kan du se en brosjyre om sykdomsforståelse.

Her kan du lese mer og laste ned skjemaer som kartlegger sykdomsforståelse:

En versjon tilpasset revmatisk sykdom (RD-IPQ) er også tilgjengelig på NKRR sine nettsider under klinisk verktøykasse:

Her kommer det mer informasjon og tilgjengelig materiell etter hvert.