Hopp til innhold
Forside / Om NRF / Våre prosjekter / Sykt Aktiv +
Støtt oss

Sykt Aktiv +

Vi ønsker nå å utvikle Sykt Aktiv kurs tilpasset eldre, som vi ønsker å kalle Sykt Aktiv+. Kurset skal ha dynamisk prosessledelse som metode, der man gjennom diskusjoner og uttesting av ulike verktøy tematiserer ulike aspekter med det å ha et aktivt og friskfokuserte liv. Kurset skal delvis ledes av personer som selv er i målgruppen og skal gi deltakerne konkrete verktøy for mestring og fysisk aktivitet.