Hopp til innhold
Forside / Om NRF / Våre prosjekter / Bedre hjertehelse for IJD pasienter
Støtt oss

Bedre hjertehelse for IJD pasienter

Et forskningsprosjekt i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund

Målet er å undersøke om 12-ukers høyintensivt veiledet kondisjonstreningsprogram, i tillegg til dagens praksis med relevant medisinering og livsstilsråd, gir bedre risikofaktorkontroll (fremtidig hjerte-karsykdom) enn dagens praksis hos pasienter med inflammatorisk leddsykdom.

Om prosjektet

I ExeHeart vil vi undersøke effekten av høyintensiv kondisjonstrening på fysisk form, hjertekar-helse og sykdomsaktivitet hos pasienter med inflammatorisk leddsykdom. Vi vil undersøke hvordan en slik intervensjon fungerer i klinisk praksis og selve treningen skal gjennomføres på to fysikalske institutt i primærhelsetjenesten. Måling av fysisk form er sterkt anbefalt i klinisk risikovurdering av hjerte- og karsykdom, men gjennomføres i liten grad i dagens praksis. I ExeHeart ønsker vi derfor å undersøke om enkle prediksjonskalkulatorer kan måle endringer i fysisk form.

Potensialet for pasientene er at denne type trening kan bedre fysisk form og potensielt forebygge hjerte-kar sykdom, samt fremme livskvalitet og mestring uten å medføre bivirkninger.

Pasienter med revmatoid artritt, psoriasis artritt eller spondyloartritt som er henvist til utredning av hjertekar risiko ved Forebyggende Hjerte Revma klinikk ved Diakonhjemmet sykehus inviteres til å delta i studien. De gjennomgår grundig kartlegging av ulike risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, blant annet en belastningstest på tredemølle der hjerte- og lungefunksjon måles kontinuerlig. Deltakerne i studien fordeles deretter tilfeldig til en gruppe (intervensjonsgruppe) som får tilbud om trening hos fysioterapeut i primærhelsetjenesten eller til en gruppe som behandles etter dagens praksis (kontrollgruppe). Treningen hos fysioterapeut består av to ukentlige økter med høy intensitets intervalltrening og en egentreningsøkt med moderat intensitet. Treningen skreddersys til den enkelte og deltakerne får tett oppfølging av fysioterapeut.

Etter 12 uker og 6 måneder undersøkes det om det er forskjell mellom gruppene med hensyn til fysisk form, risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, samt selvrapporterte mål for smerte, utmattelse, sykdomsaktivitet, livskvalitet og barrierer og mestring av fysisk aktivitet. Vi undersøker om det var mulig å gjennomføre den høyintensive treningen som planlagt og om enkle kondiskalkulatorer kan fange opp endringer i fysisk form.

De første pasientene ble inkludert i august 2021. Vi forventer at prosjektet vil vare til siste halvdel av 2024.

Samarbeid

ExeHeart er i utviklet i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund og er i tråd med NRF sin satsning på hjertehelse hos revmatikere. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med kardiolog og forsker Anne Grete Semb som leder Forebyggende HjerteRevma klinikk. Professor og fysioterapeut Hanne Dagfinrud ved NKRR, Diakonhjemmet sykehus Professor og fysiolog Jonny Hisdal ved OUS er også med i prosjektet. Internasjonalt samarbeid med professor og fysiolog Georg Metsios (UK). Thalita Blanck og Jon Skandsen er brukerrepresentanter i studien. Camilla Fongen (fysioterapeut og prosjektkoordinator, NKRR) deltar som prosjektmedarbeider.

Kontakt

Stipendiat Kristine Røren Nordén: kristineroren.norden@diakonsyk.no