Hopp til innhold
Forside / nyheter / Status eiendommen i Spania
Støtt oss

Status eiendommen i Spania


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 31.01.2024 / Oppdatert: 31.01.2024


NRFs eiendom i Spania er nå til salgs. Flere aktører viser interesse.

NRFs landsmøte 2023 vedtok at forbundets eiendom i Spania skulle legges ut for salg. Vedtaket betød dermed en avvikling av NRFs forretningsdrift i Spania og en avslutning for kapittelet om Reuma-Sol.

Det ble i etterkant av landsmøtet også valgt et nytt styre i eiendomsselskapet Reuma-Sol SL, ettersom det gamle styret valgte å gå av. Eiendomsselskapet Reuma-Sol SL, et spansk selskap eid av NRF, er den formelle eier av eiendommen. Eiendomsselskapet har de senere årene ikke lenger en direktør ansatt, da det anses som viktig å holde kostnadene nede. Styret i eiendomsselskapet er således et arbeidende styre og jobber etter det mandat som landsmøtets vedtak vedrørende eiendommen innebærer.

Det nye styret består av styreleder Sissel Bærø Nyheim, samt Asbjørn Halsebakke og Bo Gleditsch, med Jacob Are Opdal som varamedlem.

Mye aktivitet

Det har vært mye aktivitet denne høsten og vinteren. Det er gjort avtale med eiendomsmegler i Spania og man har allerede interessenter for kjøp. Det arbeides også for avdragsfrihet for lånet eiendomsselskapet har i Banco Santander, dette for å avhjelpe NRFs likviditetssituasjon. Det er NRF som for øyeblikket legger ut for alt av lån og utgifter for datterselskapet, da sistnevnte ikke har inntekter. Alle utlegg føres imidlertid som lån til NRF og vil tilbakebetales ved salg.

Dersom NRF ikke betaler disse utleggene, vil eiendommen måtte gå på tvangssalg og NRF får sannsynligvis ikke tilbake alle de utlånte pengene, som per dags dato beløper seg til over åtte millioner kroner. Et slikt utfall ønsker man selvsagt ikke. Det er derfor verd investeringen å legge ut for disse utgiftene frem til et salg kan gjennomføres, men det tærer på NRFs likvide reserver og situasjonen monitoreres hele tiden.

Rettstvist med leietaker

Det er også en utfordring at man står i en rettstvist med inneværende leietaker på eiendommen. Dette har man imidlertid håp om at vil løse seg, da saken skal opp for det spanske rettsvesenet 6. mars 2024.

Salg og økonomisk utfall

Målet er således å få avhendet eiendommen, eller datterselskapet, alt ettersom hva høystbydende kjøper ønsker. Det er vanskelig å spå når et salg vil kunne gjennomføres, det jobbes for å få det til så raskt som mulig, men pris og hvorvidt ny eier kan tilby opphold til NRFs medlemmer i fremtiden er også viktige faktorer til vurdering.

Et salg vil uansett innebære et regnskapsmessig tap for NRF, da salgssum etter alle solemerker vil være lavere enn bokført verdi. Et salg vil imidlertid avhjelpe likviditetssituasjonen for NRF, og bedret likviditet i fremtiden vil potensielt kunne føre til investeringer i organisasjonen som vil komme alle medlemmer til gode. Slike prioriteringer settes i landsmøtevedtatte rammebudsjetter, samt i forbundsstyrenes virke i de aktuelle landsmøteperioder.

Avsluttet kapittel

Det er ikke til å stikke under en stol at Reuma-Sol har vært et yndet reisemål for mange av NRFs medlemmer, og at mange er skuffet over at NRF ikke skal drive stedet videre. Det er naturlig og forståelig. Det er imidlertid viktig å huske at et kommende salg ikke vil endre den stolte historien stedet har, ei heller endre alle de gode minnene mange medlemmer har.

NRF vil også fortsette å jobbe for å kunne tilby medlemmene gunstige priser på reiser ikke bare til Alicanteområdet, men også andre destinasjoner med helsebringende klima.