Hopp til innhold
Forside / Barn og unge / Ta vare på øynene!
Støtt oss

Ta vare på øynene!


Skrevet av: burgnorge / Publisert: 21.11.2018 / Oppdatert: 21.11.2018


Visste du at barn med barneleddgikt er svært utsatt for å få den alvorlige øyesykdommen Uveitt?

 

Uveitt, eller regnbuehinnebetennelse, er en alvorlig øyesykdom som volder både smerter og gir nedsatt syn. Barn med revmatisme er særlig utsatt.

Autoimmun øyesykdom

Uveitt er en såkalt autoimmun sykdom, som oppstår når kroppens immunforsvar angriper sitt eget vev som i dette tilfellet er øyets uvea. Uvea består av regnbuehinnen, ciliar legemet og årehinnen. Uveitt oppstår akutt eller kronisk som del av en større systemisk revmatisk sykdom.

Symptomer

Symptomene ved akutt Uveitt utvikler seg vanligvis i løpet av noen få døgn. De viktigste symptomene er smerter, lysskyhet, tåreflod og nedsatt syn. Regnbuehinnen og særlig strålelegemet inneholder tallrike nerver, og smertene oppstår når det betente vevet hovner opp og trykker mot nervene. Smertene kan bli voldsomme og stråle fra øyet ut i tinningen eller nedover i kjeveregionen. Øyet er ømt, og smertene forverres av sterkt lys. Har barnet smerter i den ene eller begge øynene bør man straks søke lege.

(artikkelen fortsetter under bildet)

 

Øyets anatomi

Bildet: Uvea er en samlebetegnelse for regnbuehinnen (iris), strålelegemet (corpus ciliare) og årehinnen (chorioidea). Uveitt kan oppstå i det fremre øyet (fremre uveitt, også kalt regnbuehinnebetennelse), i det bakre øyet (bakre uveitt) eller i hele øyet (intermediær uveitt).

 

Vanskelig å oppdage

Hos barn med leddgikt kan uveitt være nærmest helt uten symptomer i lang tid. Derfor skal disse barna undersøkes regelmessig. Det er laget norske anbefalinger for screening av barn med barneleddgikt, for å fange sykdommen opp tidlig, og for å forebygge mén.

Behandling

Ved behandlingen forsøker man å dempe betennelsen. I de lettere tilfellene er øyedråper eller øyesalve tilstrekkelig. I kraftigere tilfeller må behandlingen suppleres med glukokortikoider i tablettform, oftest prednisolon. I de sjeldne tilfellene hvor det foreligger en bakteriell infeksjon i øyets indre, behandler man med antibiotika. Deter viktig å oppsøke lege for å få den riktige behandlingen.

Kilde: Kjell Sandvig, Store Norske medisinske leksikon.

 

Hos barn med barneleddgikt kan uveitt være nærmest helt uten symptomer i lang tid. Det er viktig å gå til alle øyekontroller og passe på at dere blir innkalt til kontrollene barnet skal ha i følge norske anbefalinger for øyescreening ved barneleddgikt.

 

Norske anbefalinger for øyescreening ved barneleddgikt:

• Alle barn med artritt av varighet i 6 uker eller mer skal til øyelege.
• Symptomatiske pasienter skal sees på raskt.

Førstegangsundersøkelse:

For alle typer barneleddgikt (JIA): snarest etter mistanke om
JIA er reist og senest 1 måned etter stilt JIA diagnose.

Senere rutinekontroller:

• Systemisk JIA: 1 gang årlig til fylte 18 år
• Polyartikulær, sikker revmatoid faktor positiv JIA med
symmetrisk debut av artritt i små ledd i hender og forføtter:
1 gang årlig til fylte 18 år
• Øvrige typer JIA: Sykdomsdebut (artritt) før fylte 6 år: 4 ganger årlig i 4 år, deretter 2 ganger årlig til fylte 18 år.
• Sykdomsdebut etter fylte 6 år: 3 ganger årlig i 4 år, deretter 2 ganger årlig til fylte 18 år.

Ved avsluttet screeningprogram, bør du kontakte øyelege hvis
det oppstår øyesymptomer. Kan vurdere årlig kontroll av optiker.

Oppfølging av kronisk uveitt:
Kontrollhyppighet avgjøres individuelt av øyelege. Behandling av kompliserte uveitter krever nært samarbeid mellom barnerevmatolog og behandlende øyelege.

Kilde: Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi (NAKBUR), overlege Helga Sanner.

 

Har barnet smerter i øyet bør man straks søke lege.

Får ikke ta sertifikatet  på grunn av uveitt

Les Henrikkes historie