Hopp til innhold
Forside / nyheter / Diagnoselisten fjernes
Støtt oss

Diagnoselisten fjernes


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 06.12.2016 / Oppdatert: 07.12.2016


De kronisk syke ble ofret i helgens budsjettforhandlinger. Venstre og KrF ga etter for regjeringens krav om egenandel til fysioterapi. Dermed ble regjeringens innstilling stående. Diagnoselisten og retten til fri fysioterapi for kronikere fjernes. Opptrappingsplanen blir også stående slik den opprinnelig ble lagt frem i statsbudsjettet.

– Dette fører til at kronisk syke pasienter går en dyrere og dårligere hverdag i møte. Retten til fri fysioterapi er for mange selve grunnmuren i å kunne leve et aktivt og inkluderende liv, sier generalsekretær Tone Granaas i NRF. Hun er svært skuffet over resultatet, spesielt etter at en rekke politiske partier den sist tiden sluttet seg til NRFs krav om å beholde diagnoselisten og heller ta en gjennomgang av den.

Kommunenes rehabiliteringsløft ble til regjeringens rehabiliteringsbløff

I regjeringens budsjettforslag reduseres kommunenes rammetilskudd med 175 millioner. Meningen er at kommunene skal ta dette inn igjen via egenandelene.

– Mange kommuner har ikke systemer til å håndtere egenandeler på en effektiv måte, og da vil disse inntektene utebli. Konsekvensen vil være at mange kommuner ikke vil ha sterk nok økonomi til å opprettholde et godt nok fysioterapitilbud til kommunens kronisk syke. Dette er veldig alvorlig. Opptrappingsplanen innen rehabilitering og habilitering skulle sette kommunene i stand til å yte mer habilitering og rehabilitering, men det vil ikke være mulig nå, sier Granaas.

Kronikernes siste håp

– Vårt siste håp er at samarbeidspartiene og opposisjonen i Helse- og omsorgskomiteen jobber for en bedre kvalitet og finansiering i revidert nasjonalbudsjett, og ser opptrappingsplanen og fysioterapi i en sammenheng fra pasientenes ståsted. Kun på en slik måte blir pasientens helsevesen et faktum og ikke bare tomme løfter, avslutter generalsekretæren.

NRF har stått på barrikadene

I kampen for å beholde diagnoselisten, har NRF blant annet sendt inn svar høring fra Helse- og omsorgsdepartementet, levert merknader til helse- og omsorgskomiteen, deltatt i mediedebatten, deltatt på pasientaksjoner, sendt brev til stortinget og deltatt på komiteens høring på stortinget. NRF har vært den pasientorganisasjonen som har vært tydeligst i kampen for å beholde diagnoselisten. Skuffelsen er stor over at Regjeringen ikke ville høre på pasientene i denne saken.

Les også:
Bekymringsfullt statsbudsjett 2017
NRF sier nei til fjerning av diagnoselisten
NRF vil beholde diagnoselisten