Hopp til innhold
Forside / Lev bedre med usynlig sykdom / Samvalg og rettigheter
Støtt oss

Samvalg og rettigheter


Skrevet av: Camilla Stabell / Publisert: 14.03.2019 / Oppdatert: 07.05.2020


Som pasient har du en rekke lovfestede rettigheter i forhold til helsevesen, skole, jobb, NAV og lignende. Sett deg inn i dine rettigheter og bli en god helseminister i eget liv!

Mange som er usynlig syke opplever å ikke bli trodd når de forteller legen om sykdomssymptomene sine. Dermed får de heller ikke riktig behandling. Gjennomsnittlig må en person med revmatisk diagnose seks ganger til fastlegen før han/hun blir tatt på alvor.
kilde: Landsomfattende undersøkelse utført av TNS Gallup på oppdrag av AbbVie og Norsk Revmatikerforbund i 2014.

Samvalg

Det er lovfestet at du som pasient har krav på å ta beslutninger om undersøkelses- og behandlingsmetoder sammen med helsepersonell. Denne prosessen kalles samvalg. ​Når du har blitt syk eller har et helseproblem, finnes det ofte flere ulike alternativer for både undersøkelser og behandling. Beslutninger innen helse skal gjøres ut fra en faglig og medisinsk vurdering, men mange ganger er det viktig at du som pasient involverer deg i beslutningen. Da kan samvalg hjelpe deg å komme frem til et informert valg. Denne rettigheten til medbestemmelse for egen helse er nedfestet i pasient- og brukerrettighetsloven.

Huskeliste for deg som ønsker samvalg

Tre enkle spørsmål som kan være til hjelp når du snakker med behandleren din:

  • Hvilke alternativer har jeg?
  • Hva er de mulige fordelene og ulempene ved disse alternativene?
  • Hvor sannsynlig er det at jeg vil oppleve disse fordelene og ulempene

Her finner du samvalgsverktøy som kan hjelpe deg til å ta valget.

Verktøy når du skal til legen

NRF og BURG tilbyr en ny app som hjelper deg og føre oversikt over smertene dine. Last ned appen Smertevenn og bruk den aktivt når du er hos legen. Appen viser din smertehistorikk, og er et godt verktøy for legen som behandler deg.

Det er viktig å forberede seg før et legebesøk. De aller fleste av oss husker ikke alt man skulle spørre legen om. Fastlegen har ikke lang tid til hver pasient og mange blir stresset i situasjonen. Man husker derfor ikke alltid alle beskjedene som legen har gitt. NRF tilbyr en huskeliste for legebesøk. Skriv den ut og bruk den aktivt både før, under og etter legebesøket.

Din rett til å bytte fastlege

Dersom du føler at din fastlege ikke tror deg og tar deg på alvor, eller du ikke synes at du har et reelt samvalg hvor du kan påvirke behandlingen, kan du bytte fastlege. Mange har gode erfaringer med dette. Dersom du har rett til fastlege, kan du selv finne og bytte til ønsket lege på helsenorge.no. Nå kan du også sette deg på venteliste dersom legen du ønsker ikke er ledig.

Pasient- og brukerombudet

Hvis du ikke synes du blir riktig ivaretatt aller behandlet, og ikke når frem hos legen din, kan du kontakte pasient- og brukerombudet i ditt fylke. De vil bistå deg med å vurdere din sak, gi råd og veiledning.

NRFs hjelpetelefon

Det kan være lurt å snakke med veiledere i NRF dersom du er usikker. Disse veilederne (tidligere kalt likepersoner) er utdannede, frivillige ressurspersoner som selv lever med en kronisk sykdom. Det er godt å snakke med noen som forstår og som er i samme situasjon. Ring NRFs hjelpetelefon på 22 54 71 80. Våre veiledere lytter og tar deg på alvor! Denne tjenesten er kostnadsfri, du betaler kun for tellerskrittene.

FFOs rettighetssenter

Alle medlemmer i NRF kan kontakte juristene på FFOs rettighetssenteret på telefon 23 90 51 55. Det er gratis å ringe og få hjelp! Ta kontakt med juristene hos FFO dersom du har juridiske spørsmål innen helse og dine rettigheter. Det kan også spørre om rettigheter opp mot NAV, skole og arbeid.

Nyttige lenker

Artikkel: Rett til tilrettelegging på skolen

Intervju med Helsesista: Våg å være den du er!

RevmaPoddens episode om rettigheter:

Fjerde episode av RevmaPodden handler om rettigheter. Gjest i studio er jurist og rettighets-orakel Atle Larsen i FFO.
(Klikk på «Listen in browser» for å høre på mobil).

Lytt på: iTunes // Spotify // SoundCloud

Bli medlem!

Send sms
NRF MEDLEM
til 2474

Innmeldingsskjema