Hopp til innhold
Forside / / Norsk Revmatikerforbunds landsmøte 2023
Støtt oss

Norsk Revmatikerforbunds landsmøte 2023


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 01.11.2023 / Oppdatert: 23.11.2023


Generalsekretær i NRF, Bo Gleditsch, talte til de spente landsmøtedeltakerne. Foto: Camilla Stabell

27.-29. oktober arrangerte NRF sitt 30. ordinære landsmøte på Gardermoen. Det ble valgt et nytt forbundsstyre med ny forbundsleder, og man avgjorde fremtiden for NRFs eiendom i Spania.

Daværende styreleder Tor Eivind Johansen, ønsket velkommen til landsmøtet. Det var 67 delegater til stede, samt deler av administrasjonen, observatører og gjester, til sammen 110 deltakere.


Daværende styreleder, Tor Eivind Johansen, åpnet landsmøtet. Foto: Asbjørn Aamot

Espen A. Haavardsholm som er leder av Remedy, forskningssenteret for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer, startet tradisjonen tro landsmøtet med Eimar Munthes minneforelesning. Haavardsholm fortalte om opprettelsen av Remedy i mai 2022, og gikk gjennom alle de store forskningsprosjektene som pågår ved forskningssenteret.


Remedy-senterets leder, Espen A. Haavardsholm, holdt et interessant foredrag om forskningen som pågår ved senteret. Foto: Asbjørn Aamot

Den formelle protokollen fra landsmøtet vil bli sendt medlemmer så snart den er ferdig. Her kan du lese kort om de viktigste sakene på landsmøtet.

Norsk Osteoporoseforbund blir en del av NRF

Norsk Osteoporoseforbund (NOF) og NRF inngikk i juni en intensjonsavtale om at begge forbund ønsker at Norsk Osteoporoseforbund skal innlemmes i NRF. Forbundsleder i NOF, Helen Stavang, presenterte saken for landsmøtet. Og landsmøtet stemte ja til infusjonsplanen som ble lagt fram. NOF har ikke lenger noen ansatte. Administrasjonen går i gang med det praktiske og håper på et sted mellom 500 og 1 000 nye medlemmer.


Forbundsleder i Norsk Osteoporoseforbund, Helen Stavang, ser fram til å bli en del av NRF. Foto: Camilla Stabell

Ledsagerbevis for BURG

Landsmøtet 2021 vedtok å utrede de økonomiske konsekvensene ved å gi redusert deltakeravgift for opptil to ledsagere på BURG-aktiviteter for medlemmer opp til 20 år. Administrasjonen gjorde utredningen, og ved siden av mye byråkrati og administrasjon, viste det seg at ordningen ville bli meget kostbar. Landsmøtet besluttet å ikke innføre ledsagerpris eller -bevis, men at når det søkes om prosjektmidler til BURG sine nasjonale aktiviteter kan det legges inn kostnader for inntil fire ledsagere.

Nytt forbundsstyre i NRF

Det ble også valgt et nytt forbundsstyre, med Marleen Rones (54) som NRFs nye forbundsleder. Rones har lang fartstid i NRF og er kjent av mange. Hun har vært alt fra bassenginstruktør, kasserer, lokallagsleder og leder i NRF Nordland fylkeslag siden 2019. Hun er sykepleier av bakgrunn og har selv diagnosen fibromyalgi.

– Jeg brenner for å kunne hjelpe andre i sin hverdag som revmatiker gjennom friskliv og diagnoseforståelse, forteller Rones.


Det nye styret i NRF, med forbundsleder Marleen Rones i spissen. Jacob Are Opdal var ikke til stede. Foto: Camilla Stabell

I midten av november skal det nye styret konstitueres.

NRFs nye forbundsstyre består av:

 • Marleen Rones, forbundsleder
 • Stine Wasenius Dahl, første nestleder
 • Jacob Are Opdal, andre nestleder
 • Hege Backstrøm Sandblost, styremedlem
 • Jørn Flagtvedt Meinertz, styremedlem
 • Ann Kristin Bakke, styremedlem (ansattrepresentant)
 • May Liz Lindsetmo Bestvold, styremedlem (BURG)
 • Eva Rønningen, første vara
 • Ivar Ekornrød, andre vara
 • Ayse Iclal Øzsatici, tredje vara

– Jeg vil takke det styret som har vært, og er klar over den store innsatsen de har gjort over flere år, sa Rones.

Hun er klar for å jobbe hardt i sin nye rolle som forbundsleder, og er glad for å ha et godt styre med seg.

– Dette er en gjeng med stort engasjement og bred kompetanse, og som er klar for å gjøre en innsats for revmatikersaken.

Tidligere forbundsleder Tor Eivind Johansen og resten av det avgåtte styret, ble takket av på talerstolen av generalsekretær Bo Gleditsch for deres mangeårige innsats, og fikk stående applaus fra salen.

NRFs eiendom i Spania

En av hovedsakene på dette landsmøtet, var veien videre for NRFs eiendom i Spania. Reuma-Sol åpnet på begynnelsen av 2000-tallet, men har siden pandemien slitt med å være økonomisk bærekraftig. Les saken Utfordringer ved NRFs eiendom i Spania.

Landsmøtet tok derfor stilling til om man skulle beholde eiendommen og satse på videre drift i en formålstjenlig modell, eller om man skulle igangsette prosessen med å avvikle senteret.

Spørsmålet har over tid skapt noe splittelse og tidvis harde fronter i organisasjonen, men på landsmøtet var debatten saklig og respektfull. Situasjonen ble belyst fra flere sider. Med logos og patos ble både de økonomiske og de prinsipielle argumenter forelagt delegatene før den endelige avstemmingen.

Resultatet ble et flertall for å avvikle senteret og igangsette salgsprosess på det tidspunkt inneværende leieavtale eventuelt skulle opphøre. Sagt på en annen måte, NRF skal ikke lenger bruke ressurser på senterdrift i Spania.

Resolusjoner

Landsmøtet vedtok tre resolusjoner:

 • Statens behandlingsreiser må styrkes
 • Reverser den planlagte innføringen av anbud på blåreseptordningen
 • Pasientforløp for alle, det koster å la det vente

Du finner alle tre resolusjonene her. 

Vedtekter og komiteer

Det ble gjort små endringer i vedtektene og mandatene for NRFs komiteer. Det ble også valgt vedtektskomité og valgkomité. Kontrollkomiteen ble ikke valgt, det vil derfor bli kalt inn til et ekstraordinært landsmøte for valg av denne så snart som mulig.

Streamingen

Det var lagt opp til streaming av landsmøtet for alle medlemmer. Foredraget om Remedy ble streamet. Etter dette valgte landsmøtets flertall å stenge streamingen.