Hopp til innhold
Forside / nyheter / NRF stilte med tre prosjekter på årets MUSS-konferanse
Støtt oss

NRF stilte med tre prosjekter på årets MUSS-konferanse


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 26.11.2023 / Oppdatert: 26.11.2023


Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ellen Rønning Arnesen, viste stor interesse for NRFs arbeid. Her sammen med NRFs fagsjef, Anna Fryxelius, og fagsjef for friskliv, Ole-Martin Wold.

På den årlige nasjonale forskningskonferansen innen muskelskjeletthelse, MUSS-konferansen, stilte NRF med hele tre prosjekter.

MUSS-konferansen er en forskningskonferanse innen muskelskjelettskader, -sykdommer og -plager. Konferansen samler forskere, helsepersonell, brukere og andre som er interessert i muskelskjeletthelse. NRF fikk i år godkjent en muntlig presentasjon om Sykt aktiv-kurs i arbeidslivet, og hadde i tillegg to posterpresentasjoner, om NRFs frisklivssatsning og NRFs instruktørutdanning.

Sykt aktiv i arbeidslivet

Over tid har det vist seg at Sykt aktiv-kurset bidrar til å hjelpe folk tilbake i jobb. Et positivt friskfokus, dynamisk prosjektledelse og mestring er det unike ved dette pasientledede mestringskurset. Fagsjef Anna Fryxelius og frisklivsagent Iselin Gherken Langeland, hadde en muntlig presentasjon om hvordan NRF og Askim kommune har samarbeidet om å gjennomføre Sykt Aktiv kurs på Frisklivssentralen i samarbeid med arbeidsinkluderingsbedriften Deltagruppen. Flere forskningsmiljøer er nå interessert i å forske på effekten av Sykt aktiv-kurset!

Les mer om Sykt aktiv her.

Ti år med friskliv

Som Norges største pasientorganisasjon på muskelskjelettfeltet har NRF de siste ti årene satset sterkt på å utvikle og implementere kurs og aktiviteter som styrker mestring, fysisk aktivitet, trening, sunn livsstil og mental helse – det vi samlet har kalt friskliv. Aktivitetene innen friskliv kan være utslagsgivende for at personer med muskelskjelettsykdommer eller -plager kan klare å stå i arbeidslivet. NRFs fagsjef, Anna Fryxelius, hadde en poster-presentasjon om frisklivssatsningen i NRF som nå består av hele nitten prosjekter. Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ellen Rønning Arnesen, viste stor interesse for frisklivsatsingen.

Kvalitetssikret instruktørutdanning

Kunnskapsbasert trening levert av en pasientorganisasjon kan avlaste helsetjenesten. «Sterk som instruktør» var et prosjekt som forbedret NRFs instruktørutdanning med et standardisert, kvalitetssikret og forskningsbasert treningsopplegg, både for varmtvann og for sal. I dette prosjektet har vi utviklet et solid e-læringsopplegg som gjør instruktørutdanningen lett å videreføre. Utdanningen har vært en katalysator for ny forskning på feltet på Oslo MET, der de nå undersøker hvordan høyintensiv trening i varmtvann kan påvirke det kardiovaskulære systemet og sykdomsspesifikke utfordringer. NRFs fagsjef for friskliv, Ole-Martin Wold, presenterte «Sterk som instruktør» som poster på konferansen.

Les mer om arbeidet med instruktørutdanning her.

Samarbeidsplattform for brukermedvirkning i forskning

Skjelettnett er et samarbeid som bygger videre på brukermedvirkerprosjektet Ingenting om oss uten oss. Skjelettnett er startet av Rådet for Muskelskjeletthelse og NRF er med som partner. Målsettingen er å lage en samarbeidsplattform med kurs og malverk for brukermedvirkning i forskning for pasientorganisasjonene på muskelskjelettfeltet. Skjelettnett ble presentert som poster på konferansen.

MUSS-konferansen arrangeres av Muskelskjelettsatsingen, en nasjonal forskningssatsing innen muskelskjeletthelse etablert i regi av Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten.