Hopp til innhold
Forside / Om NRF / For tillitsvalgte / Verktøykasse / Roller/verv i lokal- og fylkeslag / Veiledningsarbeid (likepersonsarbeid)
Støtt oss

Veiledningsarbeid (likepersonsarbeid)

Likepersonsarbeid er en arena for erfaringsutveksling, der den egenbaserte erfaringen er grunnlaget for organisert støtte og hjelp til andre revmatikere og deres pårørende.

Likepersonsarbeidet kjennetegnes ved at det er frivillig og ulønnet og kommer i tillegg til den omsorgen den enkelte får fra familie, venner, kollegaer og omgivelsene for øvrig.
Likepersonstiltak skal ikke erstatte profesjonsomsorgens behandlings- og rehabiliteringstiltak eller fagkunnskapen i resten av hjelpeapparatet, men er et viktig supplement.

Det er gjennom det frivillige likepersonsarbeidet, som utføres av våre 500 aktive veiledere over hele landet, at vi som organisasjon hjelper enkeltmennesker mest og best.

Norsk Revmatikerforbund er i sluttfasen av et lengre utviklingsprosjekt på likepersonsarbeidet. Vi ønsker å styrke de lokale likepersonsaktivitetene og sørge for god kvalitetssikring i alle ledd. Som del av dette er det utarbeidet nye retningslinjer for likepersoner og fylkesveiledere, og et nytt kursopplegg for likepersonsopplæring på fylkesnivå. Du kan laste ned de nye retningslinjene her:
Som del av utviklingen og styrkingen av likepersonstjenesten har vi endret tittel for likepersonene våre. Fra februar 2019 bruker vi tittelen «Veileder» i all utadrettet kommunikasjon om likepersonstjenesten. Bakgrunnen for denne endringen er et ønske om å kommunisere bedre hva tjenesten er, og gjøre den tilgjengelig for de som behøver hjelp.
Begrepet «Likeperson» (tidligere «Likemann») og tilknyttede begrep som «Likepersonsarbeid» er de offisielle begrepene for den hjelpetjenesten vi og andre pasientorganisasjoner driver for våre pasientgrupper. Disse begrepene er svært byråkratiske og lite intuitive, noe som betyr at vår viktigste målgruppe – de nylig har fått en sykdom eller et helseproblem, ikke forstår at denne tjenesten finnes for å tilby dem hjelp og veiledning.

Vi skal fortsatt bruke begrepet «likeperson» i rapportering og kommunikasjon med myndighetene – og det vil ta noe tid før tittelen er oppdatert på alt materialet vårt både på trykk og nett.