Hopp til innhold
Forside / Om NRF / For tillitsvalgte / Verktøykasse / Roller/verv i lokal- og fylkeslag / Veiledningsarbeid (likepersonsarbeid)
Støtt oss

Veiledningsarbeid (likepersonsarbeid)

Likepersonsarbeid er en arena for erfaringsutveksling, der personlig erfaring er grunnlaget for organisert støtte og hjelp til andre revmatikere og deres pårørende.

Samtalegrupper, en-til-en veiledning, treningsgrupper og sosiale møteplasser med mestring og erfaringsutveksling som tema er de viktigste likepersonsaktivitetene i Norsk Revmatikerforbund. Det er gjennom det frivillige likepersonsarbeidet, som utføres av våre 600 aktive veiledere over hele landet, at vi som organisasjon hjelper enkeltmennesker mest og best.

Likepersonsarbeidet kjennetegnes ved at det er frivillig og ulønnet og kommer i tillegg til den omsorgen den enkelte får fra familie, venner, kollegaer og omgivelsene for øvrig.

Likepersonsaktiviteter skal ikke erstatte helsevesenets behandlings- og rehabiliteringstilbud eller fagkunnskapen i resten av hjelpeapparatet, men er et viktig supplement.

Norsk Revmatikerforbund har arbeidet systematisk i over 40 år med å bygge opp en sterk og velfungerende likepersonstjeneste. Med over 15.000 innrapporterte likepersonsaktiviteter i året, er vi en av de sterkeste samfunnsaktørene for å hjelpe revmatikere og mennesker med muskel-skjellettplager i Norge.

Våre veiledere er tilgjengelige over hele landet for at alle revmatikere skal få muligheten til å leve gode liv med den helsa de har.