Hopp til innhold
Støtt oss

Opplæring av veiledere

Har du lyst til å hjelpe andre, og være del av et landsomfattende team som forbedrer livskvaliteten til folk i alle aldre som lever med muskel- skjelettsykdom? Da kan du bli veileder!

En veileder i NRF oppnevnes av sin lokalforening, derfor er første skritt til å bli veileder å ta kontakt med styret i din lokalforening.

Tjenesten er organisert fylkesvis, med retningslinjer og rutiner som er utviklet av administrasjonen i NRF tråd med gjeldende lovverk og oppdaterte rutiner fra BufDir. 

Det viktigste er at du har disse kvalifikasjonene:

• Egen erfaring i å leve med kronisk revmatisk sykdom / muskel og skjelettplager, eller er nær pårørende til en som gjør det.
• Har bearbeidet egen sykdomsprosess
• Ønsker å hjelpe andre som lever med kronisk revmatisk sykdom eller muskel-skjelettplager.

Og helst bør du kjenne deg igjen i disse egenskapene:

• Du har god samarbeids- og formidlingsevne
• Du har gode sosiale egenskaper, empati/sympati, er åpen, forståelsesfull, tolerant, kan lytte og vise respekt for alle medmennesker.
• En veileder som skal lede trening eller aktivitet bør være oppmuntrende og positiv, en god rollemodell for andre

Obs: For å være veileder i Norsk Revmatikerforbund må du være medlem.
Du bør ha kjennskap til NRFs formål, vedtekter og handlingsplan, eller være villig til å sette deg inn i dette.

Er du fortsatt interessert? Ta kontakt med din lokalforening og snakk med dem om mulighetene!

 • For fylkeslag

  For å godkjenne nye veiledere må godkjenningsprosedyren følges. 

   I tråd med de nye retningslinjene er det nå bare de veilederne som skal drive utadrettet likepersonsarbeid som må grunnkurs i likepersonarbeid. Utadrettet likepersonsarbeid er for eksempel å stå på sykehus eller stå oppført på nettsidene som noen man kan ringe for å få råd. Dersom en veileder driver treningsaktivitet eller gruppesamtaler behøver hun ikke gå grunnkurs, men må få grunnleggende opplæring av fylkesveileder. 

  Gjennom koronaperioden har all opplæring for likepersoner fra NRF sentralt vært gjennomført digitalt. Det er fylkesstyret og fylkesveileder som planlegger og organiserer opplæringstiltak for sine likepersoner. 

  Dersom dere skal gjennomføre opplæring av likepersoner i deres fylkeslag kan dere ta kontakt med fagsjef Anna Fryxelius i administrasjonen for å få tilsendt oppdatert powerpoint for å gjennomføre kurs. 

  Powerpointkurs for veileder som skal lede aktiviteter – det som tidligere var aktivitetsbasert likepersonskurs. Kurset kan gjennomføres på 2 timer, der man har tid til gruppediskusjoner underveis, eller man kan lese gjennom powerpointen på 45 minutter. 2021-opplæring-for-likepersoner-som-leder-aktiviteter

  Annet materiale

  • Brosjyre om veiledningstjenesten (mal som kan tilpasses lokalt og skrives ut med deres kontaktinfo: NRF_veilederbrosjyre 2019

   

 • Godkjenningsprosedyre

  For at en person skal bli godkjent som likeperson i NRF skal følgende prosedyre følges:
  1) Lokallaget oppnevner ønsket veileder til fylkesstyret skriftlig
  2) Fylkesveileder har en samtale med den oppnevnte veilederen og undersøker om vedkommende fyller retningslinjenes krav til egenskaper og kompetanse.
  3) Dersom personen behøver utfyllende opplæring etter samtalen, sørger FVL for at personen får delta på kurs eller opplæringstiltak, avhengig av ønsket rolle.
  a) En veileder som vil lede aktiviteter behøver en generell innføring i likepersonsarbeid, tilsvarende det som er lagt inn i instruktørkurset (circa 45 minutter)
  b) En veileder som vil drive med samtalerådgivning eller informasjonsvirksomhet på sykehus må gjennomgå Grunnkurs i Likepersonsarbeid
  4) FVL og LP gjennomgår etiske retningslinjer og LP underskriver taushetserklæring.
  5) FVL utsteder ID-kort til LP – som nå er godkjent som veileder i Norsk Revmatikerforbund.
  6) Godkjenning gjelder i 3 år av gangen – veilederen må delta på likepersonsamling, kurs eller oppfølgingssamtale i løpet av disse 3 årene, ellers skal fylkeslaget fjerne godkjenningen som veileder.

  Denne godkjenningsprosedyren ble vedtatt av forbundsstyret august 2018.

Fant du det du lette etter?

You already voted!