Hopp til innhold
Støtt oss

Inngå avtaler?

Lokalforeninger og fylkeslag kommer av og til i en situasjon der foreningen blir avtalepart. Husk at det er viktig ikke å inngå avtaler før man har tenkt seg godt om.

En forening inngår gjerne avtaler om innkjøp og dekning av telefon/pc/ nettbrett for tillitsvalgte, om honorering av bassenginstruktører eller andre og foreningen kan bli sittende med store økonomiske byrder dersom den inngår avtale om oppføring i ”telefonkatalogen”.

Ikke glem å søke råd og gjøre gode forberedelser før dere binder dere økonomisk.

Viktige dokumenter