Hopp til innhold
Støtt oss

Organisasjonsnummer og bankkonto

1. Foreningen må ha egen bankkonto.

Banken krever at følgende skal legges fram ved opprettelse av bankkonto:

 • Organisasjonsnummer (se under punkt 2), det vil si, registrering i Enhetsregisteret
 • Godkjent protokoll fra siste årsmøte som viser hvem som ble valgt inn i styret
 • Personlig underskrift fra de personene som skal ha fullmakt til å disponere kontoen og anvise utbetalinger (normalt bør dette være leder og kasserer). Disse bør ha fullmakt i fellesskap. Dersom dette ikke er hensiktsmessig, bør fullmakt og anvisningsrett fordeles slik at for eksempel kasserer har fullmakten til å disponere kontoen og leder til å anvise utbetalinger.

2. Organisasjonsnummer

Det er Enhetsregisteret som tildeler organisasjonsnummer. Foreninger og lag trenger organisasjonsnummer både for å opprette bankkonto i lagets navn og for å registrere foreningen i Frivillighetsregisteret (som foreningen må være registrert i for å delta i Grasrotandelen) og Grasrotandelen

3. Hvordan registrere foreningen i Enhetsregisteret?

Det er gratis og enklest å registrere foreningen i Altinn. Før du starter med registreringsarbeidet kan du samle sammen følgende dokumentasjon som du vil trenge i forbindelse med registreringen og som du skal sende inn:

 • Mulighet for å logge inn i Altinn (f.eks egen BankID)
 • NRFs vedtekter gjelder for alle organisasjonsledd (du finner dem på NRFs nettsider). Du kan lagre dem på din PC og legge dem ved elektronisk.
 • Stiftelsesdokument for foreningen. Hvis du ikke har dette, kan du i stedet legge ved en kopi av protokoll fra siste årsmøte
 • Årsmøteprotokoll som viser hvem som ble valgt til styret på siste årsmøte
 • Navn og fødselsnummer på samtlige i styret
 • Navn og fødselsnummer på leder i foreningen eller på kontaktperson i styret

Når du har funnet fram alt dette, kan du starte selve registreringen:

 • Logg deg inn i Altinn
 • Fyll ut skjemaet ”Samordnet registermelding”
 • Last opp de vedleggene du blir bedt om
 • Send til elektronisk signering (til deg selv eller til andre i foreningen)
 • Signer elektronisk ved å klikke på knappen ”signer og send inn” i signeringsmeldingen som du finner i ”Min meldingsboks” i Altinn

Hvis du ikke har mulighet til å bruke det elektroniske skjemaet i Altinn, kan du laste ned og skrive ut papirversjonen av ”Samordnet registermelding”.

4. Registrering i Grasrotandelen

En grasrotmottaker behøver ikke å være lokalisert i ditt nærmiljø, men må drive regional eller lokal virksomhet. For at et lag eller forening skal motta midler fra Grasrotandelen, må det være registrert i Frivillighetsregisteret (www.brreg.no ) og godkjent som grasrotmottaker.

 • Etter registrering i både Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret (se ovenfor), blir foreningen godkjent som Grasrotmottaker
 • Foreningen får tilsendt en strekkode og organisasjonsnummer som gjøres kjent for potensielle spillere
 • Foreningen betaler kr 250 kr i registreringsgebyr og en årsavgift med kr 135 til Brønnøysundregistrene.
 • Spillere som spiller Norsk Tippings spill Lotto, Joker og / tipping, kan velge at 5% av innsatsen (grasrotmidlene) skal gå til din forening.
 • Grasrotmottakere vil motta midler over Grasrotandelen tre ganger årlig, 1.januar, 1.mai og 1.september.  Det legges ingen føringer på hva midlene skal brukes til.