Hopp til innhold
Støtt oss

Valgkomite

Her finner du råd og vink til hvordan valgkomiteen bør jobbe, når komiteen bør starte sitt arbeid og hva komiteen bør ta stilling til i sitt arbeid med å finne gode kandidater til styret. Du finner også oversikter over de viktigste vervene i lokallaget, hvilke oppgaver som hører inn under vervene og et estimat på tidsbruk.

Primært for lokallagene

Tipsene er først og fremst ment for valgkomiteen i lokalforeningen. Så langt det passer, kan tipsene også benyttes av valgkomiteen i fylkeslaget. Husk å ta høyde for at arbeidsoppgavene i fylkeslag og lokalforening er ulike.