Hopp til innhold
Støtt oss

Valgkomite

Her finner du råd og vink til hvordan valgkomiteen bør jobbe, når komiteen bør starte sitt arbeid og hva komiteen bør ta stilling til i sitt arbeid med å finne gode kandidater til styret. Du finner også oversikter over de viktigste vervene i lokallaget, hvilke oppgaver som hører inn under vervene og et estimat på tidsbruk. Alt dette under menyknappen; «Hvordan legge opp arbeidet i valgkomiteen?».

Presisering og presentasjon etter webinar for valgkomiteene 05. november 2020

Her finner dere presentasjonen som ble gjennomgått på webinaret: PRESENTASJON- VALGKOMITEENS ARBEID 2020

Under webinaret for valgkomiteene kom det spørsmål om BURGs representant var i tillegg til, eller inkludert i de 5 eller 7 styremedlemmene som skal være i fylkeslaget.

Her kommer en presisering av dette:

Det skal være gjensidig representasjon på fylkesnivå mellom Fylkesstyret og styret i BURG gruppen, altså en representant fra BURG skal inn i Fylkesstyret og en representant fra Fylkesstyret skal inn i BURG sitt styre. I våre vedtekter §10 I og i BURGs retningslinjer pkt 7 IV 12  er det tydelig spesifisert at disse representantene (begge veier) er inkludert i det totale antallet styremedlemmer i fylket, 5 eller 7 eller i BURG gruppen 3, 5 eller 7.

Vedtektene våre og BURGs retningslinjer kan leses i sin helhet her: https://www.revmatiker.no/om-nrf/for-tillitsvalgte/organisasjonshandbok/nrfs-styringsdokumenter/

BURGs representant inn i fylkesstyret er et fullverdig medlem på lik linje med de andre styremedlemmene.

Dersom det ikke finnes en BURG gruppe i fylket skal det oppnevnes en person i fylkesstyret som får særskilt ansvar for å ivareta barns- og unges interesser og barne- og ungdomsarbeidet i fylket.

Primært for lokallagene

Tipsene er først og fremst ment for valgkomiteen i lokalforeningen. Så langt det passer, kan tipsene også benyttes av valgkomiteen i fylkeslaget. Husk å ta høyde for at arbeidsoppgavene i fylkeslag og lokalforening er ulike.