Hopp til innhold
Støtt oss

Medlemsskap og tillitsverv

Kun medlemmer kan være tillitsvalgte i NRF

Det følger av NRFs vedtekter §2 VI at man må være medlem i NRF for å kunne være tillitsvalgt. Det betyr altså at man må være medlem, eller være villig til å tegne medlemskap dersom man vil påta seg et tillitsverv i NRF. Så lenge man har tillitsvervet, må man opprettholde medlemskapet ved å betale medlemskontingenten innen fristen.

Prosedyrer for å følge opp at tillitsvalgte er medlem

1. Valgkomiteen må få en en oppdatert medlemsliste når de starter arbeidet med å finne tillitsvalgte til verv i foreningen / fylkeslaget. Medlemslisten er et viktig og nødvendig verktøy for valgkomiteen, og det anses derfor som ok ihht GDPR at de får tilgang til listene. Listene skal slettes eller makuleres når jobben til valgkomiteen er over.

2. Valgkomiteen jobber som mest aktivt rundt årsskiftet / i det tidsrommet når medlemskapet fornyes. Fristen for betaling av ny årskontingent er kanskje ikke forfalt når valgkomiteen leverer fra seg sitt forslag til styret.

3. Styret kontrollerer medlemskapet til de foreslåtte kandidatene før årsmøtet. Er kontingenten forfalt, men ikke betalt, må styret gjøre kandidaten oppmerksom på dette, slik at kandidaten får anledning til å betale.

4. Ønsker ikke kandidaten å betale kontingenten, er ikke han/hun valgbar til styret.

5. Skulle det vise seg at en person er valgt på årsmøtet uten å være medlem / ikke har betalt årets kontingent, må personen bli gjort oppmerksom på dette og få en gitt frist for å betale kontingenten.

6. Dersom personen ikke betaler, innkaller styreleder til en samtale.

7. Hvis alle muligheter lokalt er forsøkt, oversendes saken til NRF sentralt. NRF retter en siste henvendelse til personen og orienterer om konsekvensene hvis medlemskapet fortsatt ikke blir betalt.

8. Forbundsstyret suspenderer personen fra vervet.